Kijken of luister bij een kerkdienst!

Maar wilt u ook geven?

Dat kan op meerdere manieren, zoals overmaken via de bank t.n.v. Protestantse Gemeente de Levensbron met daarbij de vermelding van de collecte Kerk – NL85INGB0006412906 en collecte Diaconie – NL87RABO0355438984 of via de App Givt. De collectes staan tevens vermeld in ons maandblad de Toekomst.

Kijken of luister bij een kerkdienst!