Ons blad – De Toekomst

Ieder maand ontvangen de gemeenteleden van de “Levensbron” het blad De Toekomst.

Het doel van de uitgaven is het bevorderen van het gemeentezijn door informatie en communicatie. Het blad wordt gratis onder alle gemeenteleden verspreid. De kosten worden gedeeltelijk gedekt uit een eens per jaar gevraagde vrijwillige bijdrage en uit de advertentieopbrengst. De eindverantwoordelijkheid voor de uitgave berust bij de kerkenraad van de “Levensbron”.

De redactie bestaat uit: Theo Bode (Mr. Heemskerkstraat 80), Hendrik Menses, Arie de Waard, Maarten de Keizer en Henk Kamperman

De Toekomst beschikbaar:

De volgende bladen kunt hier lezen: