Ons blad – De Toekomst

Ieder maand ontvangen de gemeenteleden van de “Levensbron” het blad De Toekomst.

Het doel van de uitgaven is het bevorderen van het gemeentezijn door informatie en communicatie. Het blad wordt gratis onder alle gemeenteleden verspreid. De kosten worden gedeeltelijk gedekt uit een eens per jaar gevraagde vrijwillige bijdrage en uit de advertentieopbrengst. De eindverantwoordelijkheid voor de uitgave berust bij de kerkenraad van de “Levensbron”.

De redactie bestaat uit: Theo Bode (Mr. Heemskerkstraat 80), Hendrik Menses, Arie de Waard, Martin de Keizer en Henk Kamperman

De Toekomst beschikbaar

De Toekomst bevat privacy-gevoelige informatie en is daarom niet langer via deze website beschikbaar. Voor leden van onze kerk is een digitale versie van de Toekomst beschikbaar. Deze kan worden aangevraagd bij de scriba: scribaat@levensbron.nl.
Desgewenst kan de Toekomst maandelijks per mail worden toegezonden.