Vacature

De “Levensbron” is een PKN- gemeente in het hart van Ridderkerk; dichtbij Rotterdam, met een dorps karakter. Wij zijn een lerende, vierende en dienende gemeente met veel pastorale zorg en aandacht voor jong en oud. Dit zijn geen loze woorden: er zijn een ouderenpastor en een jeugdwerker werkzaam om dit handen en voeten te geven. Veel van onze leden zijn betrokken bij het werk in de gemeente en allerlei commissies.

De Levensbron wil een open, ruimdenkende, tolerante en niet- dogmatische gemeente zijn die ruimte biedt aan vele vormen van geloofsbeleving. Een creatieve gemeente waar ruimte is voor kunst, muziek en cultuur. Onze kerk is een gastvrij gebouw dat buiten de zondagsdiensten ruimte biedt aan koren, concerten, uitvaarten, wijkmaaltijden en koffiedrinken. In de kelder bevindt zich een jeugdhonk voor hun eigen activiteiten.

Wij zijn op zoek naar een:  Predikant 0,75 fte

De Levensbron heeft 800 leden. Gedurende 2021 zullen zich hierbij nog een veertigtal leden voegen vanuit de Irenekerk die recentelijk is opgeheven. De planning is dat m.i.v. 2024  de Levensbron fuseert met de Opstandingskerk (PKN) uit Rijsoord. Daar ligt de uitdaging voor onze nieuwe predikant: wij zoeken een verbinder!

Omdat het nog lastig te bepalen is hoe de gemeente er op termijn uit zal zien kiezen wij in eerste instantie een tijdelijke invulling van de vacature. Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar, dus laat niets u weerhouden om te solliciteren!

Wij zijn op zoek naar een predikant die:

  • leden met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen met elkaar kan verbinden
  • de Bijbelse boodschap inspirerend in de hedendaagse taal brengt en deze verbindt met het dagelijks leven
  • met de kerkelijk werkers een hecht team vormt
  • vorming en toerusting verzorgt voor de verschillende doelgroepen en deze ondersteunt, adviseert en stimuleert
  • ook de jongere generatie aanspreekt
  • vaardig is met (nieuwe vormen van) social media
  • meedenkt over het te voeren beleid binnen onze gemeente
  • meedenkt over de plaats van onze gemeente in de samenleving, met name in missionair en diakonaal opzicht

Wilt u ingaan op deze prachtige uitdaging, reageer dan voor donderdag 28 oktober 2021 naar beroepingscommissie@levensbron.nl
Bij vragen omtrent de vacature kunt u terecht bij Margit Kleiker (voorzitter beroepingscommissie) via tel. 06 – 54 200 379.
De eerste gespreksronde voor deze vacature vindt plaats op zaterdag 13 november 2021.