Vacature predikant

Vacature predikant

De Protestantse Gemeente Levensbron Ridderkerk en de Gereformeerde Kerk Rijsoord zoeken gezamenlijk

                                       een predikant (100%)

Zowel in de Levensbron Ridderkerk als in de Opstandingskerk Rijsoord is een vacature voor een predikant. Omdat beide gemeenten binnen enkele jaren één gemeente willen vormen zijn zij nu samen op zoek naar een predikant. Er wordt intussen op velerlei gebieden steeds meer samengewerkt en samen gedaan. De gemeenten stemmen met elkaar overeen qua modaliteit. Voor de tijd dat de gemeenten nog niet één zijn, is van de fulltime formatie 75% bestemd voor de Levensbron en 25% voor de Opstandingskerk.

De Levensbron heeft zo’n 800 leden. Wij zijn een open, lerende, vierende en dienende gemeente met veel pastorale zorg en aandacht voor jong en oud. Dit zijn geen loze woorden: er is een jeugdwerker werkzaam en veel van onze leden zijn betrokken bij het werk in de gemeente en allerlei commissies. De kerkenraad bestaat uit voldoende ambtsdragers. In de herfst van 2021 heeft een veertigtal leden uit de Irenekerk zich bij ons gevoegd omdat deze werd opgeheven.

Met een gemeente van net iets minder dan 300 leden, is de Opstandingskerk een actieve, ondernemende gemeente. De betrokkenheid van de kerkgangers is zeer groot. Met hart en ziel proberen wij als gemeenschap de liefde van onze God met elkaar en anderen te delen. Als kerkelijke gemeente in de 21e eeuw proberen wij ons geloof in Christus vorm te geven in onze eredienst op een manier die toegankelijk is voor iedereen, zonder ons eigen karakter kwijt te raken.

Onze kerken zijn gastvrije gebouwen die buiten de zondagsdiensten ruimte bieden aan koren, concerten, uitvaarten, wijkmaaltijden en koffiedrinken. Creatieve gemeenten waar ruimte is voor kunst, muziek en cultuur. Beide kerkgebouwen hebben aparte ruimten voor jeugdactiviteiten.

De pastorie is een “twee onder een kap” en ligt in Rijsoord, de landelijk gelegen wijk van Ridderkerk. Ridderkerk ligt onder de rook van Rotterdam, maar heeft het dorpse karakter behouden. Het heeft een goede infrastructuur en alle voorzieningen binnen handbereik. De grote steden Rotterdam en Dordrecht zijn prima bereikbaar.

Samen
De doelstelling is dat beide kerken uiterlijk 1 januari 2025 één gemeente vormen. Ons streven is om een tolerante, niet-dogmatische gemeente te zijn die ruimte biedt aan vele vormen van geloofsbeleving en als navolgers van Christus in de samenleving te staan. De eredienst is een belangrijk aspect van gemeente-zijn. Inhoudelijk zijn de verschillen tussen beide gemeenten niet groot. Er moet nog wel gekozen worden welk kerkgebouw het huis voor onze nieuwe gemeente wordt. Voor het proces van samengaan is externe begeleiding.

Wij zijn op zoek naar een predikant die:

 • de Bijbelse boodschap vanuit een doorleefd geloof inspirerend en in hedendaagse taal brengt en deze verbindt met het dagelijks leven;
 • mensen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen met elkaar kan verbinden en zich kan inleven in de diverse belevingswerelden;
 • het als een uitdaging beleeft om samen met de kerkenraden de twee gemeenten tot één te laten groeien;
 • samen met de taakgroep liturgie het voortouw neemt in het nadenken over de vorm van de kerkdiensten en de invulling van de liturgie;
 • met de kerkelijk jeugdwerker goed samenwerkt;
 • alle gemeenteleden van jong tot oud aanspreekt;
 • affiniteit heeft met het (ouderen) pastoraat;
 • vorming en toerusting voor de verschillende doelgroepen ondersteunt, adviseert en stimuleert;
 • vaardig is met (nieuwe vormen van) social media;
 • actief meedenkt over het te voeren beleid binnen onze gemeente;
 • een visie heeft over de plaats van onze gemeente in de samenleving, met name in missionair en diaconaal opzicht.

Wilt u ingaan op deze prachtige uitdaging, reageer dan naar: 
bc-Opstandingskerk@Levensbron.nl
Andere mogelijkheden dan een fulltime aanstelling zijn bespreekbaar, dus laat niets u weerhouden om te reageren.
Bij vragen omtrent de vacature of voor een informatiepakket kunt u terecht bij Margit Kleiker (voorzitter beroepingscommissie) via tel. 06 – 54 200 379.
De eerste gespreksronde voor deze vacature vindt plaats op zaterdag 1 oktober.