Levensbron Ridderkerk

Levensbron App

Per 1 juni 2022 is onze Levensbron App in de lucht. U kunt hem in de Apple App Store of bij Google Play downloaden. Let op dat u de goede App downloadt. In Goes hebben ze ook een Levensbron met een App. U herkent onze App aan hetzelfde logo als deze website.

In de maand juni worden de gegevens verder ingevuld. Er staan werkgroepen in, die met elkaar kunnen appen binnen de groep. Als u een bericht voor de hele kerk wilt delen kan dat ook. Vanessa van der Pligt is de beheerder van de App. Voor technische vragen kunt u bij haar terecht. Als u zich aanmeldt, dan laat zij u toe. Iedere groep heeft een eigen beheerder. Deze kan mensen toelaten tot de bewuste groep.

Ook is er een collectebeheerder. Deze zorgt ervoor, dat het collecterooster in de App komt met de verschillende bankrekeningnummers voor de verschillende doelen. Het is heel makkelijk om via de App te doneren. Mijn ervaring is dat ik vaak geen klein geld meer bij me heb.  Met de App is dat probleem ook opgelost.

Veel gemeentegroepen en leden heeft Vanessa al in de App gezet. Als u zich aanmeldt herkent de App uw emailadres. U wordt dan nog om een wachtwoord en een foto gevraagd. Zodra u dat gedaan hebt krijgt u toestemming.

Het zal duidelijk zijn, dat de App alleen maar goed functioneert als zoveel mogelijk kerkleden de App gebruiken. Dan is het een mooie en veilige manier om met elkaar te communiceren in de Levensbron. We gaan met onze tijd mee!

Jan Huisman

Laatste Nieuws


Zondag 14 augustus; 09.30 uur gezamenlijke dienst met Rijsoord in de Opstandingskerk
Ook te volgen via
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10063

Voorganger in de dienst: ds. C.A. Streefkerk

                                                

=============================================================


Versoepelingen van de coronamaatregelen
In lijn met het advies van de overheid en de PKN zijn de maatregelen in de Levensbron verder versoepeld. De verplichting van 1,5 meter afstand houden vervalt formeel. Tegelijkertijd blijft het advies om gepast afstand te houden. De kerkenraad realiseert zich dat dit lastig kan zijn. We verwachten dat u rekening met elkaar houdt en begrip hebt voor elkaars wensen.

De basisregels blijven van belang omdat het virus niet weg is:

  • Handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog
  • Thuisblijven bij klachten en laten testen
  • Zorgen voor voldoende frisse lucht 

    Voor de Levensbron betekent dit het volgende:
  • Maximaal aantal aanwezigen vervalt
  • U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden
  • Alle banken mogen weer gebruikt worden
  • Achterin de kerk staan de stoelen nog op anderhalve meter
  • Een mondkapje dragen is niet meer verplicht 

Voor een goede ventilatie zijn de ramen in de kerk zoveel mogelijk open. Dit kan betekenen dat het wat frisser in de kerk wordt. Neem voor de zekerheid een jas/vest mee.

Zo houden we rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich (nog) niet veilig voelen bij de versoepelingen maar kunnen we elkaar weer ontmoeten in de zondagse dienst.

Kijken of luister bij een kerkdienst!

Maar wilt u ook geven?

Dat kan op meerdere manieren, zoals overmaken via de bank t.n.v. Protestantse Gemeente de Levensbron met daarbij de vermelding van de collecte Kerk – NL85INGB0006412906 en collecte Diaconie – NL87RABO0355438984 of via de App Givt. De collectes staan tevens vermeld in ons maandblad de Toekomst.

Kijken of luister bij een kerkdienst!