WELKOM OP ZONDAG 18 NOVEMBER 2018

levensbron1
Deze dienst begint om 9.30 uur. 
Voorganger bij deze dienst is mw ds. Chr. Bartelink-van den Dool.  Organist is Pieter Dijksman.
U bent van harte welkom.

GEMEENTEBERAAD

Gemeenteberaad op zondag 18 november

Op 18 november vindt, aansluitend aan de kerkdienst, weer een gemeenteberaad plaats. Behalve over de begrotingen willen we het over de samenwerking met andere kerken (SARI) hebben. Verder willen we met elkaar nadenken of en hoe we iets kunnen betekenen voor de omwonenden van ons kerkgebouw. Uw inbreng is daarbij uiteraard van belang dus we hopen veel mensen bij het gemeenteberaad te zien!
Als u voorafgaand aan het beraad kennis wilt nemen van de begrotingsstukken, laat u dat dan even weten aan de scriba (scribaat@levensbron.nl  of 06 – 195 866 81). U krijgt de stukken dan per mail toegezonden.
Bent u zelf niet in de gelegenheid de stukken digitaal te bekijken of uit te printen, dan zorgen we uiteraard dat u ze netjes geprint in handen krijgt.