LAATSTE NIEUWS

De bespreking van het concept beleidsplan in de kerkenraad van 2 september j.l. in aanwezigheid van gemeenteleden heeft geleid tot een verbeterd derde concept. Er is nog tot en met 20 september de tijd per mail of telefonisch te reageren op dit derde concept. U vindt het concept hier. Reacties naar: scriba1@levensbron.nl of 06-53929286

Berichten van lief en leed vindt u hier.

Het aantal  gemeenteleden dat aanwezig kan zijn bij de zondagse viering in de Levensbron is 100. Aanmelden is nog wel verplicht. U kunt dat doen in de week voorafgaand aan de zondagse dienst bij Toos Smit (tel.06-29516331 of toos.smit30@gmail.com) of Rita Stok (06-53750608 of rita.stok@gmail.com). 

Zondag  26 september om 09.30 uur: (online) dienst vanuit de Levensbron / Belijdenisdienst    
Te volgen (luisteren en / of kijken) via kerkomroep.nl. 
(Klik op deze link, scroll naar beneden en klik op “kijken” achter de uitzenddatum)

Voorganger in de dienst: ds. Martin de Geus
De liturgie van 26 september vindt u hier

 

Geplaatst in Levensbron | Reacties uitgeschakeld voor LAATSTE NIEUWS

KIJKEN OF LUISTER BIJ EEN KERKDIENST!

Maar wilt u ook geven?

Dat kan op meerdere manier. Zoals overmaken via de bank t.n.v. Protestantse Gemeente de Levensbron met daarbij de vermelding van de collecte Kerk – NL85INGB0006412906 en collecte Diaconie – NL87RABO0355438984) of via de App Givt. De collectes staan vermeld in de Toekomst.

KIJKEN OF LUISTER BIJ EEN KERKDIENST!

Geplaatst in Levensbron | Reacties uitgeschakeld voor KIJKEN OF LUISTER BIJ EEN KERKDIENST!