WELKOM OP ZONDAG 17 JUNI 2018.

levensbron1
Deze dienst begint om 09.30 uur. 

De voorganger is ds. Martin de Geus.
Organist is Pieter Dijksman.
Uitzending via Radio Ridderkerk.

Privacy

Onze kerk en de nieuwe wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Deze wet heeft ook gevolgen voor onze kerk. Deze gevolgen kunnen de website betreffen maar ook de Toekomst, de Zondagsbrief en het Informatieboekje. En waarschijnlijk ook nog andere zaken.

Momenteel zijn we bezig ons te beraden over hoe hiermee om te gaan. Op korte termijn zult u hiervan zeker iets gaan merken. We houden u op de hoogte.

DIALOOP – ZATERDAG 30 JUNI 2018

DIALOOP
Wat is dit nu weer zult u zich afvragen, een dialoop? Het is ook een fantasienaam die gegeven is aan een wandeling van geloofsgemeenschap naar geloofsgemeenschap. Dus dia van dialoog en loop van wandeling. En dat tegelijkertijd. Wandelen, praten en luisteren

Zaterdag 30 juni, 2018, aanvang 9.15 uur, start in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10

We nodigen alle betrokken Ridderkerkers uit om mee te wandelen, te praten over en te luisteren naar de verhalen van diverse geloofsgemeenschappen in Ridderkerk. Wat beweegt jou, wat beweegt ons om betrokken te zijn bij kerk of moskee.
De lengte van de tocht is ongeveer 7.5 km, voor bijna iedereen goed te doen.
We bezoeken kerken en moskeeën en krijgen een idee wat er op die specifieke @plaats mensen aan elkaar verbindt.
Koffie, thee en water, een afsluitende lunch en dat allemaal tegen een vrije gift.
De gemeenschappen die dit keer hun deuren openzetten zijn de Levensbron, Irenekerk, Molukse Moskee Bait Al Rahmaan, Maranathakerk, St. Joris parochie en de Turkse Moskee.
En… we zien ongetwijfeld verrassende stukjes Ridderkerk die de moeite waard zijn.
Voor de kinderen is er een korte begeleide wandeling met creatieve verassingen.
Aanmelden is alleen per email mogelijk tot woensdag 27 juni.
dialoopcmc@gmail.com Graag namen, leeftijd kinderen en e-mailadres vermelden.
De route ontvangt u bij aanvang

Zie www.dromendoenweallemaal.nl