WELKOM OP ZONDAG 20 JANUARI 2019

levensbron1
Deze dienst begint om 9.25/9.30 uur . 
Voorganger bij deze dienst is mw ds. A.L. v.d. Zouwen-van Haaften. Organist is Arie de Korte.
U bent van harte welkom.
Geplaatst in Home, Kerkdiensten | Reacties uitgeschakeld voor WELKOM OP ZONDAG 20 JANUARI 2019

SAMENWERKENDE KERKEN IN RIDDERKERK ZEGGEN EEN DUIDELIJK NEE TEGEN DE RECENTE NASHVILLE-VERKLARING

Recentelijk ondertekenden honderden orthodoxe predikanten de Nashville-verklaring. Hierin wordt seksuele diversiteit sterk veroordeeld. In de afgelopen jaren hebben talloos velen binnen en buiten de kerken zich ingezet om de diversiteit in de geaardheid van mensen als een bij de eigenheid van de mens behorend gegeven te beschouwen en dus te eerbiedigen. Geaardheid is in beginsel geen keuze van een mens zelf, die door een eigen beslissing tot stand komt, maar een scheppingsgegeven, dat als eigen is aan ieder mens.

De Nashville verklaring is het initiatief van Amerikaanse christenen die een fundamentalistische bijbeluitleg uitdragen. Hierin worden naar believen teksten die zowel tijd- als cultuurbepaald zijn gezien als Gods regel in onze tijd. Andere teksten, zoals bijvoorbeeld polygamie, worden wel afgeschreven als tijdgebonden. Wij willen in deze reactie als kerkmensen duidelijk maken dat wij deze visie absoluut niet kunnen onderschrijven.
Ook willen wij duidelijk maken dat het onrecht, dat talloze betrokkenen hiermee wordt aangedaan ons niet onverschillig laat. Wij reiken hen de hand toe en spreken duidelijk uit: Bij ons in de kerk bent u welkom, met u willen wij graag in gesprek komen en elke vorm van afwijzing is ons vreemd. Wij mogen ons allen geïnspireerd weten door de Bijbelwoorden uit 1 Korintiërs 13: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Geplaatst in Levensbron | Reacties uitgeschakeld voor SAMENWERKENDE KERKEN IN RIDDERKERK ZEGGEN EEN DUIDELIJK NEE TEGEN DE RECENTE NASHVILLE-VERKLARING