Zondagsbrief / Lief en leed

Het is belangrijk om lief en leed met elkaar te delen als gemeente. Wij vragen u alle informatie die u wilt delen te melden bij Mieke Monster-van Prooijen op meldpunt@levensbron.nl of via 06-38927574 of bij Willem te Lintel Hekkert op meldpunt@levensbron.nl of via 0180 – 426020.

Bloemengroet:
Zondag, 17 oktober gaan de bloemen als groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw Cora Jongenotter, Kerkstraat 24 in H.I. Ambacht
 =============================================================
Bericht van overlijden:
Donderdag, 14 oktober is overleden ons gemeentelid de heer Teunis van Prooijen, Kamerlingh Onnesstraat, op de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag, 21 oktober, om 13.00 uur, op de begraafplaats Vredehof. Aansluitend is er om 14.00 uur een bemoedigingsdienst in de Levensbron. Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren en elkaar informeel te ontmoeten. De bemoedigingsdienst is rechtstreeks te volgen via: http://www.timmersuitvaart.nl (selecteer livestream)
Rouwkaart van de heer Van Prooijen

Hoe is het met:
Maandag 18 oktober a.s. moet Hilda Geysendorpher, Pruimendijk 72, een spannende en zeer risicovolle operatie ondergaan aan haar rug. Dit vindt plaats in Heerlen, Limburg. Wij bidden en hopen dat Hilda na de operatie weer kan lopen zonder pijn.
Een kaartje is natuurlijk altijd welkom. Adres: Mevrouw H.Geysendorpher-Steenbrink,  Zuyderland MC, Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen

===============================================================

Zondagsbrief 3 oktober 2021

Zondagsbrief 10 oktober 2021

Zondagsbrief 17 oktober 2021