Zondagsbrief / Lief en leed

Het is belangrijk om lief en leed met elkaar te delen als gemeente. Wij vragen u alle informatie  te melden bij Mieke Monster-van Prooijen op meldpunt@levensbron.nl of via 06-38927574 of bij Willem te Lintel Hekkert op meldpunt@levensbron.nl of via 0180 – 426020.

Bloemengroet:
Zondag, 26 juni gaan de bloemen als groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw C. de Vroed-Maaskant, Torenmolen 1, De Reijerheem


Liturgie Pinksteren 2022

Zondagsbrief 5 juni 2022

Zondagsbrief 12 juni 2022

Zondagsbrief 19 juni 2022

Zondagsbrief 26 juni 2022