Zondagsbrief / Lief en leed

Het is belangrijk om lief en leed met elkaar te delen als gemeente. Wij vragen u alle informatie  te melden bij Mieke Monster-van Prooijen op meldpunt@levensbron.nl of via 06-38927574 of bij Willem te Lintel Hekkert op meldpunt@levensbron.nl of via 0180 – 426020.

Bloemengroet:
Zondag, 2 oktober gaan de bloemen als groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw Joke Breeman-Paul, Fazant

Bericht van overlijden:
Dinsdag, 13 september, is overleden ons gemeentelid mevrouw Anna van Gelder-Bode, op de leeftijd van 92 jaar. De afscheidsdienst is op zaterdag 17 september om 10.00 uur op Vredehof. De dienst wordt geleid door ds. Leo van Eijk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.
De gedachtenis vindt plaats op zondag 2 oktober a.s.

Hoe is het met:

Zondagsbrief 2 oktober 2022