Onze geschiedenis

De Gereformeerde Kerk van Ridderkerk is pas ontstaan bij de Doleantie in 1891. Dit in tegenstelling tot de meeste andere Gereformeerde Kerken, die in de jaren 1840-1850 zijn ontstaan.

De eerste kerkdiensten werden gehouden in een vlasschuur aan de Benedenrijweg en als consulent trad op Ds. Sleeswijk Visser van Rijsoord, die enkele jaren daarvoor door het provinciaal kerkbestuur al was afgezet.

De eerste kerkenraad werd gevormd door de ouderlingen M. van ’t Zelfde, C. Labrijn en G.J. Nijman en de diakenen G. Flach en A. van ’t Zelfde. In 1894 doet ook de eerste predikant zijn intrede: kand. W. Verhoef uit Baambrugge, die na twee jaar al weer vertrekt naar Friesland.

Men schaft een tweedehands orgel aan (‘omdat veel psalmen vanwege de moeilijke wijs niet werden gezongen’) en ene Hermanus Rietschoten uit Bolnes wordt aangesteld als organist voor het ‘vorstelijk’ honorarium van fl. 25,– per jaar.

Kerkenraadsvergaderingen worden wekelijks gehouden en daarin wordt steeds een artikel uit de geloofsbelijdenis en een artikel uit de “Vijf artikelen tegen de remonstranten” gelezen.

In diezelfde tijd worden ook plannen gemaakt voor de bouw van een kerk met pastorie; men koopt alvast een terrein van 560 vierkante meter aan de Kerkweg en in 1902 wordt dan de eerste Gereformeerde kerk in gebruik genomen. Na ruim 30 jaar is het kerkgebouw met de pastorie zo ernstig verzakt dat men besluit een nieuwe kerk op dezelfde plaats te bouwen. Een opmerkelijk en moedig besluit omdat het economisch gezien een slechte tijd was (de zgn. crisisjaren). Thans onder ons nog bekende namen hebben bij die bouw een rol gespeeld: de architect was ene Knevel uit Barendrecht, het timmerwerk werd gedaan door de firma Fraanje en het metselwerk door Monster, afkomstig uit ’s Gravendeel. Vlak voor de 2e oorlog beschikt Gereformeerd Ridderkerk weer over een nieuw kerkgebouw voor een bedrag van fl. 23.000,–. !!

Zo rond 1960 gaat Ridderkerk uitbreiden: in 1963 komt er een 2e predikant en eind oktober 1965 wordt de eerste paal geslagen voor de Ontmoetingskerk, die in maart 1967 in gebruik wordt genomen: er komt een toren met luidklok – van de bekende firma Eysbouts in Asten – en met een orgel van de fa. Arie Verduijn uit Slikkerveer zijn de bouwkosten ruim fl. 800.000.–.

Rond 1990 wordt duidelijk dat twee kerkgebouwen – mede door de daling van het ledental – wel erg royaal bemeten is voor Gereformeerd Ridderkerk en beide kerkgebouwen behoeven (aanzienlijk) onderhoud.

De wijkgemeenten Oost en West worden één, de Pelgrimskerk wordt in juni 1993 verkocht en rond 1995 worden bouwplannen gemaakt voor een fraai flatgebouw op de plaats van de verkochte Ontmoetingskerk.

In augustus 1995 wordt aan de Jan Luijkenstraat ons huidige kerkelijk centrum LEVENSBRON in gebruik genomen.

Tot slot:

Voor degenen die meer willen weten over onze geschiedenis verwijzen wij graag naar het boek “In Abrahams voetspoor”, dat in 1991 verscheen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Ridderkerk. En in de kerkenraadskamer hangt een fotocollage, waarin de hele bouwgeschiedenis van onze kerk in beeld is gebracht.

We besluiten met te melden dat de Gereformeerde Kerk van Ridderkerk op 1 mei 2004 ingevoegd is in de Protestantse Kerk in Nederland. Op 16 februari 2012 is de naam gewijzigd in Protestantse Gemeente De Levensbron.