Deze maand

Kerkdiensten

 

Zondag 20 mei                                                                  Pinksteren

09.30 uur                      : Ds. M. de Geus                              M.m.v. het koor Confianza

Ouderlingen                 : Hilda Geysendorpher(OvD) en René v.d. Lugt

Diaken                          : Alexander Monster

Schriftlezing                 : Elseline Broer

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Lineke Rijsdijk en Pauly Lodder

Oppasdienst                 : Aanwezig

Studio                           : Matthijs Kruithof

Collecten                      : 1. Diaconie ZD; 2. Onderhoud Kerkgebouw

Organist                        : Arie de Korte

Koster                           : Wim en Dieneke Ruinard

Ouderenvervoer          : Gr. A: Herman Krijgsman; Gr. B: Martin de Keizer;

 : Gr. C: Jan Mulder; Gr. D: Cees Hofstede;

 

Zondag 27 mei

09.25 uur                      : Lied 342: 1 t/m 5

09.30 uur                      : Mw. ds. A.L. v.d. Zouwen-van Haaften te Sleeuwijk

Ouderlingen                 : René v.d. Lugt(OvD) en Marianne Nijman

Diaken                          : Menno de Jonge

Schriftlezing                 : Leen Kruithof

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Bart Verhaar en Leen Kruithof

Oppasdienst                 : Aanwezig

Studio                           : Dick Verschoor

Collecten                      : 1. Kerk; 2. Onderhoud Kerkgebouw

Organist                        : Nico de Mol

Koster                           : Teun Rijsdijk

Ouderenvervoer          : Gr. A: Jannie van der Lugt; Gr. B: Edwin Assink;

 : Gr. C: Ed van Donselaar; Gr. D: Karel Krikke;

 

14.30 uur                      : Zangviering in de Riederborgh m.m.v. het koor ‘Salem’

 

16.00 uur                      : V.O.O.R.-dienst in de Levensbron

Studio                           : Koos de Roo

Koster                           : Ron Vergunst