Deze maand

Online de dienst volgen: 

Kerkdiensten vanuit De Levensbron Ridderkerk: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10063

Kerkdiensten vanuit de Opstandingskerk Rijsoord: https://kerkdienstgemist.nl/stations/821

Kerkdiensten

 Zondag 4 december                   M.mv. het C.G.K. de Levensbron

         Zondag “Populus Sion”  (Volk van Sion)

Lied van de week        :  Lied 441: 1, 2, 6, 7, 10

09.30 uur                      :  Ds. J. Brederveld  te Rotterdam

Ouderlingen                 :  Kees Hofstede(OvD) en Corrie Kocks

Diaken                          :  Agnes v.d. Hoek-Buijs

Schriftlezing                 :  Marianne Nijman

Kindernevendienst     :  Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        :  Henrie en Wilma van Gameren

Beeld en Geluid           :  Aad Andeweg

Beamer                         :  Frank Kievit

Collecten                      :  1e Kerk (Pastoraat); 2e Onderhoud kerkgebouw;

Organist                        :  Bert Kruis

Koster                           :  Siem de Klerk

Kerkauto                      :  Gr. A: Ton Overheid; Gr. B: Kees Hofstede; Gr. C: Karel Krikke

>>>>>>>>>

15.30 uur                      :  Dhr. J. Huisman                                                      Dienst in Reyerheem

Ouderling                      :  Liesbeth Benschop

Diaken                          :  Cor van Pelt

>>>>>>>>>>

Zondag 11 december

         Zondag “Gaudete”  (Verheugt u)

Lied van de week        :  Lied 449: 1a, 2b, 3a, 4b  m.m.v. de liedgroep

09.30 uur                      :  Mw. A. Klavers-Bras  te Zuidland

Ouderlingen                 :  Corrie Kocks(OvD) en Liesbeth Benschop

Diaken                          :  Jannie v.d. Lugt

Schriftlezing                 :  Marjon Kruithof

Kindernevendienst     :  Voor alle kinderen van de basisschool

Tienernevendienst      :  Voor alle jeugd vanaf 12 jaar

Welkomstcomité        :  Nellie en Johan Vlietstra

Beeld en Geluid           :  Koos de Roo

Beamer                         :  Frank Kievit

Collecten                      :  1e ZWO; 2e Kerk;

Organist                        :  Arie de Korte

Koster                           :  Joke/Aad Andeweg

Kerkauto                      :  Gr. A: Elsart Vuik; Gr. B: Willem te Lintel Hekkert; Gr. C: Marry Mulder

>>>>>>>>>>

Zondag 18 december

         Zondag “Rorate coeli”  (Dauwt, Hemelen van boven)

Lied van de week        :  Lied 433: 1 t/m 5

09.30 uur                      :  Mw. R. Keijzer  te Bolnes

Ouderlingen                 :  Liesbeth Benschop(OvD) en Elly te Lintel Hekkert

Diaken                          :  Bert Vlasblom

Schriftlezing                 :  Hilda Geysendorpher

Kindernevendienst     :  Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        :  Nico Los en Jan Kocks

Beeld en Geluid           :  Siem Huizer

Beamer                         :  Chris van Oudheusden

Collecten                      :  1e Kerk; 2e ZWO;

Organist                        :  Nico de Mol

Koster                           :  Theo Bode

Kerkauto                      :  Gr. A: Dirk de Klerk; Gr. B: Bert Vlasblom; Gr. C: René van der Lugt

>>>>>>>>>>>

                                       Kerstnachtdienst in de Opstandingskerk te Rijsoord

                                       M.m.v.: Sparkling Voices uit Rhoon

Zaterdag 24 december

       “Dixit Dominus”  (Sprak de Heer)

22.30 uur                      :  Mw. ds. Chr. Bartelink-v.d. Dool  te Honselersdijk

Ouderlingen                 :  Rita Stok en Jacqueline Louwerens

Diaken                          :  Frits van Galen

Collecten                      :  KerkinActie Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Organist                        :  René Barnard

Koster                           :  Henk van Mastrigt

Kerkauto(R’kerk)       :  Gr. A: Jan Kocks; Gr. B: Herman Krijgsman; Gr. C: Gert Kwakernaat

>>>>>>>>>>>>

Zondag 25 december                                                                         Kerstfeest

          “Puer natus est”  (Een Kind is ons geboren)

10.00 uur                     :  Mw. ds. M. Moerland  te H.I.Ambacht

Ouderlingen                 :  Jacqueline Louwerens(OvD) en Jan Huisman

Diaken                          :  Cor van Pelt

Schriftlezing                 :  Pauly Lodder

Kindernevendienst     :  Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        :  Marjon Kruithof en Wilma van Gameren

Beeld en Geluid           :  Dick Verschoor

Beamer                         :  Vanessa v.d. Pligt

Collecten                      :  1e ZWO; 2e Kerk;

Organist                        :  Arie de Korte

Koster                           :  René van der Lugt

Kerkauto                      :  Gr. A: Ed van Donselaar; Gr. B: Kees de Klerk; Gr. C: Karel Krikke

>>>>>>>>>>>

Zaterdag 31 december                                 SARI-dienst in de Christus is Koningkerk te Slikkerveer

19.30 uur                      :  Ds. G. v.d. Wetering

Collecten                      :  Diaconie