Deze maand

Kerkdiensten

Zondag 17 september                                                                                     Doopdienst

09.25 uur                      : Lied 997: 1-4                                                 Doop van Elin Groeneveld

09.30 uur                      : Ds. M. de Geus

Ouderlingen                 : Mieke Monster(OvD) en Tibbe te Lintel Hekkert

Diaken                          : Martin Vermaat

Schriftlezing                 : Margit Kleiker

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Jeannette van Gelder en Jannie van der Lugt

Studio                           : Leen Groeneveld

Collecten                      : 1. Kerk; 2. Diaconie

Organist                        : Pieter Dijksman

Koster                           : René v.d. Lugt

Ouderenvervoer          : Gr. A: Herman Krijgsman; Gr. B: Johan van Prooijen;

: Gr. C: Bert Vlasblom; Gr. D: Karel Krikke

 

 

 

Zondag 24 september                                                  Ambtswisseling

09.25 uur                      : Lied 695 m.m.v. de liedgroep

09.30 uur                      : Ds. M. de Geus

Ouderlingen                 : René v.d. Lugt(OvD) en Cora Jongenotter

Diaken                          : Hanneke Kooijmans

Schriftlezing                 : Marjon Kruithof

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Lineke Rijsdijk en Pauly Lodder

Studio                           : Henk Dijksman

Collecten                      : 1. Onderhoud Kerkgebouw; 2. Kerk

Organist                        : Arie de Korte

Koster                           : Siem de Klerk

Ouderenvervoer          : Gr. A: Jan Kocks; Gr. B: Edwin Assink;

: Gr. C: Jan Mulder; Gr. D: Johan Vlietstra