Deze maand

Kerkdiensten

Zondag 16 september                                          Vredeszondag

M.m.v. het Chr. Gem. Koor de ‘Levensbron’ o.l.v. Bert Kruis

09.25 uur                      : Lied 647: 1-4

09.30 uur                      : Ds. M. de Geus

Ouderlingen                 : René v.d. Lugt (OvD) en Tibbe te Lintel Hekkert

Diaken                          : Alexander Monster

Schriftlezing                 : Anneke Bode

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Erik Mars en Ria van Hulsteijn

Studio                           : Leen Groeneveld

Collecten                      : 1. Kerk; 2. Diaconie

Organist                        : Bert Kruis

Koster                           : Bert Vlasblom

Ouderenvervoer          : Gr. A: Hans Witter; Gr. B: Martin de Keizer;

 : Gr. C: Ton Overheid; Gr. D: Johan Vlietstra;

 

 

Zondag 23 september                                    Ambtswisseling

09.25 uur                      : Lied 834: 1, 2, 3

09.30 uur                      : Ds. M. de Geus

Ouderlingen                 : Tibbe te Lintel Hekkert en Alle ambtsdragers

Diaken                          : Nico Los

Schriftlezing                 : Hilda Geysendorpher

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Bart Verhaar en Leen Kruithof

Studio                           : Koos de Roo

Collecten                      : 1. Onderhoud Kerkgebouw; 2. Kerk

Organist                        : Pieter Dijksman

Koster                           : Ron Vergunst

Ouderenvervoer          : Gr. A: Nico Los; Gr. B: Edwin Assink;

 : Gr. C: Elsart Vuik; Gr. D: Kees de Klerk;

 

 

 

Zondag 30 september

09.25 uur                      : Lied 1000: 1, 4, 5

09.30 uur                      : Mevr. drs. M.H.E. Pullen te Dordrecht

Ouderlingen                 : Cora Jongenotter(OvD) en Hilda Geysendorpher

Diaken                          : Menno de Jonge

Schriftlezing                 : Jeannette van Gelder

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Marjon Kruithof en Marja Witter

Studio                           : Dick Verschoor

Collecten                      : 1. Kerk; 2. Onderhoud Kerkgebouw

Organist                        : Arie de Korte

Koster                           : Wim en Dieneke Ruinard

Ouderenvervoer          : Gr. A: Herman Krijgsman; Gr. B: Henk Kamperman;

 : Gr. C: Bert Vlasblom; Gr. D: Cock Rijsdijk;