Deze maand

Kerkdiensten

 

Zondag 27 september

09.30 uur                      :  Mw. drs. A.M. van Oost-Reiber

Ouderlingen                 :  Marianne Nijman

Diaken                          :  Marnix Bartelink

Schriftlezing                 :  Margit Kleiker

Geluid                           :  Dick Verschoor

Collecten                      :  1. Diaconie;  2. Onderhoud Kerkgebouw

Organist                        :  Nico de Mol

Koster                           :  René v.d. Lugt