Deze maand

Kerkdiensten

 

Zondag 19 november

09.25 uur                      : Lied 211: 1, 4

09.30 uur                      : Mw. ds. A.N. Driebergen te Noordeloos

Ouderlingen                 : Leen Groeneveld(OvD) en Patricia Klaver

Diaken                          : Menno de Jonge

Schriftlezing                 : Hilda Geysendorpher

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Gerrit Kruithof en Jan Kocks

Studio                           : Koos de Roo

Collecten                      : 1. Kerk; 2. Onderhoud Kerkgebouw

Organist                        : Arie de Korte

Koster                           : Wim en Dieneke Ruinard

Ouderenvervoer          : Gr. A: Nico Los; Gr. B: Henk Kamperman;

: Gr. C: Elsart Vuik; Gr. D: Cees Hofstede

 

15.00 uur                      : Herv. predikant                                     Dienst in de Riederborgh   H.A.

 

 

Zondag 26 november                                                                       Eeuwigheidzondag

M.m.v. harpiste: Harriëtte Katsman

10.00 uur                      : Ds. M. de Geus en Mw. A. van Oost-Reiber

Ouderlingen                 : René v.d. Lugt(OvD) en Tibbe te Lintel Hekkert

Diaken                          : Hanneke Kooijmans

Schriftlezing                 : Jeannette van Gelder

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Oppas                           : Aanwezig

Welkomstcomité        : Anneke en Theo Bode

Studio                           : Henk Dijksman

Collecten                      : 1. Kerk; 2. Diaconie

Organist                        : Nico de Mol

Koster                           : Joke Andeweg

Ouderenvervoer          : Gr. A: Herman Krijgsman; Gr. B: Johan van Prooijen;

: Gr. C: Bert Vlasblom; Gr. D: Karel Krikke