Deze maand

Kerkdiensten

Zondag 18 november

09.25 uur                      : Lied 753

09.30 uur                      : Mw. ds. Chr. Bartelink-v.d. Dool te Pernis

Ouderlingen                 : Jeannette van Gelder(OvD) en Leen Groeneveld

Diaken                          : Hanneke Kooijmans

Schriftlezing                 : Vanessa v.d. Pligt

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Wilma van Gameren en Cees Stip

Studio                           : Siem Huizer

Collecten                      : 1. Onderhoud Kerkgebouw; 2. Kerk

Organist                        : Pieter Dijksman

Koster                           : Ron Vergunst

Ouderenvervoer          : Gr. A: Jannie van der Lugt; Gr. B: Dirk de Klerk;

 : Gr. C: Ed van Donselaar; Gr. D: Karel Krikke

 

 

15.00 uur                      : Ds. M. de Geus                                  Dienst in de Riederborgh H.A.

 

Zondag 25 november           Eeuwigheidzondag                          

09.55 uur                      : Lied 952 m.m.v. de liedgroep

10.00 uur                     : Ds. M. de Geus

Ouderlingen                 : Cora Jongenotter(OvD) en Hilda Geysendorpher

Diaken                           : Dirk de Klerk

Schriftlezing                 : Marianne van Wijhe

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Anneke en Theo Bode

Studio                           : Aad Andeweg

Collecten                      : 1. Kerk; 2. Diaconie

Organist                        : Nico de Mol

Koster                           : Win en Dieneke Ruinard

Ouderenvervoer          : Gr. A: Hans Witter; Gr. B: Martin de Keizer;

 : Gr. C: Ton Overheid; Gr. D: Johan Vlietstra