Deze maand

Kerkdiensten        

Zondag 23 februari

09.30 uur                      : Lied 23: 1, 2, 3

Voorganger                  : Joke van Rosmalen te Rotterdam

Ouderlingen                 : Marianne Nijman(OvD) en Bas Los

Diaken                          : Menno de Jonge

Schriftlezing                 : Leni Kievit

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Wilma van Gameren en Cees Stip

Oppasdienst                 : Cora Jongenotter

Geluid                           : Siem Huizer

Beamer                         : Bert Vlasblom

Collecten                      : 1. Kerk; 2. Diaconie

Organist                        : Pieter Dijksman

Koster                           : René v.d. Lugt

Ouderenvervoer          : Gr. A: Jan Kocks; Gr. B: Johan van Prooijen;

                                       : Gr. C: Jan Mulder; Gr. D: Cees Hofstede

 

%MCEPASTEBIN%