Deze maand

Kerkdiensten        

Zondag 26 januari                                   Viering Maaltijd van de Heer

09.30 uur                      : Lied 525:1, 4, 5

Voorganger                  : Ds. M. de Geus

Ouderlingen                 : Toos Smit(OvD) en Cora Jongenotter

Diaken                          : Marnix Bartelink

Schriftlezing                 : Pauly Lodder

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Thea Op den Camp en Eize Bultsma

Oppasdienst                 : Marieke van Galen

Geluid                           : Matthijs Kruithof

Collecten                      : 1. Diaconie/HA; 2. Kerk

Organist                        : Bert Kruis

Koster                           : Teun Rijsdijk

Ouderenvervoer          : Gr. A: Hans Witter; Gr. B: Henk Kamperman;

                                       : Gr. C: Ed van Donselaar; Gr. D: Karel Krikke;

%MCEPASTEBIN%