Deze maand

Kerkdiensten

Online de dienst volgen: 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10063

Zondag 23 januari              Afscheidsdienst van Anne-Mieke als ouderenpastor.

09.30 uur                      :  Mw. drs. A.M. van Oost-Reiber

Ouderlingen                 :  Corrie Kocks(OvD) en Liesbeth Benschop

Diaken                          :  Dirk de Klerk

Schriftlezing                 :  Anneke Bode

Kindernevendienst     :  Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        :  Gerrit Kruithof en Jan Kocks

Oppasdienst                 :  Margit Kleiker

Beeld en Geluid           :  Aad Andeweg

Beamer                         :  Vanessa v.d. Pligt

Collecten                      :  1e Diaconie; 2e Onderhoud kerkgebouw;

Organist                        :  Bert Kruis

Koster                           :  Nellie en Johan Vlietstra

Ouderenvervoer          :  Gr. A: Henk Kamperman; Gr. B: Cock Rijsdijk;
                                        :  Gr. C: Marry Mulder

 

Over de verdere gang van zaken v.w.b. dit afscheid wordt u op de hoogte gehouden via de zondagsbrief en website.

 

 

Zondag 30 januari           Doopdienst           Uitzending Radio Ridderkerk

09.30 uur                      :  Ds. M. de Geus

Ouderlingen                 :  Liesbeth Benschop(OvD) en Jeannette van Gelder

Diaken                          :  Menno de Jonge

Schriftlezing                 :  Elseline Broer

Kindernevendienst     :  Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        :  Thea Op den Camp en Eize Bultsma

Oppasdienst                 :  Marieke v.d. Welle en Marit

Beeld en Geluid           :  Koos de Roo

Beamer                         :  Frank Kievit

Collecten                      :  1e Kerk; 2e PKN Jong Protestant;

Organist                        :  Arie de Korte

Koster                           :  Siem de Klerk

Ouderenvervoer          :  Gr. A: Ton Overheid; Gr. B: Johan Vlietstra;
                                        :  Gr. C: René van der Lugt