Deze maand

Kerkdiensten        

Zondag 22 september                               Ambtswisseling

09.30 uur                      : Lied 121: 1, 3

                                       : Ds. M. de Geus

Ouderlingen                 : Cora Jongenotter(OvD) en Leen Kruithof

Diaken                           : Menno de Jonge

Schriftlezing                 : Marjon Kruithof

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Wilma van Gameren en Cees Stip

Oppasdienst                 : Elseline Broer

Studio                           : Dick Verschoor

Collecten                      : 1. Diaconie; 2. Kerk

Organist                        : Nico de Mol

Koster                           : Bert Vlasblom

Ouderenvervoer          : Gr. A: Jannie van der Lugt; Gr. B: Dirk de Klerk;

                                       : Gr. C: Ed van Donselaar; Gr. D: Karel Krikke

 

Zondag 29 september

09.30 uur                      : Lied 806: 1, 2, 3

                                       : Mevr. A.M. van Oost-Reiber

Ouderlingen                 : Leen Kruithof(OvD) en Jeannette van Gelder

Diaken                          : Marnix Bartelink

Schriftlezing                 : Elseline Broer

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Nellie Vlietstra en Nico Los

Oppasdienst                 : Elize Kievit

Studio                           : Leen Groeneveld

Collecten                      : 1. Diaconie WD; 2. Onderhoud Kerkgebouw

Organist                        : Pieter Dijksman

Koster                           : René v.d. Lugt

Ouderenvervoer          : Gr. A: Hans Witter; Gr. B: Martin de Keizer;

                                       : Gr. C: Ton Overheid; Gr. D: Johan Vlietstra