Deze maand

Kerkdiensten

Online de dienst volgen:  kerkomroep.nl

 

Zondag 24 oktober

09.30 uur                      :  Mw. ds. M. Moerland te Barendrecht

Ouderlingen                 :  Leen Groeneveld(OvD) en Corrie Kocks

Diaken                           :  Cor van Pelt

Schriftlezing                 :  Marjon Kruithof

Kindernevendienst     :  Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité         :  Nico Los en Edo van Laecke

Oppas                            :  Margit Kleiker

Beeld en Geluid           :  Siem Huizer

Beamer                         :  Wilbert Velthoven

Collecten                      :  1. Kerk;  2. Speciale bestemming kerk;

Organist                        :  Bert Kruis

Koster                           :  Siem de Klerk

Ouderenvervoer          :  Gr. A: Jan Kocks; Gr. B: Bert Vlasblom;

 

                           Let op! Begin wintertijd

Zondag 31 oktober

09.30 uur                      :  Ds. W.G. de Wit  te Barendrecht

Ouderlingen                 :  Elly te Lintel Hekkert(OvD) en Jan Verhaar

Diaken                           :  Frits van Galen

Schriftlezing                 :  Edo van Laecke

Kindernevendienst     :  Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité         :  Janneke Vlasblom en Corrie van Prooijen

Oppas                            :  Marieke v. Galen

Beeld en Geluid           :  Aad Andeweg

Beamer                         :  Bert Vlasblom

Collecten                      :  1. Diaconie;  2. Onderhoud Kerkgebouw;

Organist                        :  Nico de Mol

Koster                           :  Theo Bode

Ouderenvervoer          :  Gr. A: Ed van Donselaar; Gr. B: Herman Krijgsman;