Deze maand

Kerkdiensten        

 Zondag 17 november

09.30 uur                      : Lied 712: 1, 3, 4

Voorganger                  : Ds. R. Maas te Rhoon

Ouderlingen                 : Rita Stok(OvD) en Jacqueline Louwerens

Diaken                          : Alexander Monster

Schriftlezing                 : Margit Kleiker

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Thea Op den Camp en Eize Bultsma

Oppasdienst                 : Elseline Broer

Studio                           : Leen Groeneveld

Collecten                      : 1. Kerk; 2. Diaconie

Organist                        : Arie de Korte

Koster                           : René v.d. Lugt

Ouderenvervoer          : Gr. A: Herman Krijgsman; Gr. B: Edwin Assink;

                                       : Gr. C: Bert Vlasblom; Gr. D: Cock Rijsdijk

 

15.00 uur                      : Ds. A.L.A. den Besten            Dienst in de Riederborgh  H.A.

 

Zondag 24 november                                                                                      Eeuwigheidzondag

10.00 uur                     : Lied 726: 1, 5, 6

Voorganger                  : Ds. M. de Geus

Ouderlingen                 : Jacqueline Louwerens(OvD) en Toos Smit

Diaken                          : Frits van Galen

Schriftlezing                 : Marjon Kruithof

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Anneke en Theo Bode

Oppasdienst                 : Elize Kievit

Studio                           : Siem Huizer

Collecten                      : 1. Onderhoud Kerkgebouw; 2. Kerk

Organist                        : Bert Kruis

Koster                           : Joke en Aad Andeweg

Ouderenvervoer          : Gr. A: Jan Kocks; Gr. B: Henk Kamperman;

                                        : Gr. C: Jan Mulder; Gr. D: Cees Hofstede