Deze maand

Online de dienst volgen: 

Kerkdiensten vanuit De Levensbron Ridderkerk: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10063

Kerkdiensten 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zondag 3 maart 3e zondag Veertigdagentijd
09.30 uur : Mevrouw Ds. J. Matser-Verhoeven
Ouderling : Kees Hofstede
Diaken : Nellie Zwaan en Pauly Lodder
Collectanten : Cees Op den Brouw
Schriftlezing : Hilda Geysendorpher
Welkomstcomité : Henk en Pauly Bestebreurtje
Oppasdienst : Marieke en Marit van Galen
Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool
Beeld en Geluid : Michiel Klaver
Beamer : Chris van Oudheusden
Organist : Jaap van der Vlies
Collecten : 1e Diaconie/ZWO; 2e Kerk
Koster : Nellie en Johan Vlietstra
Kerkauto : Gr. A: Elsart Vuik; Gr. B: Herman Krijgsman; Gr. C: Henrie van Gameren
Rijsoord : C. IJsselstein en C.J. Op den Brouw

Dienst in Reyerheem
15.30 uur : Ds. T. Meijer
Ouderling : Corrie Kocks
Diaken : Caroline Bode

>>>>>>>>>>>>>>>>
Vrijdag 8 maart-Vrijdagavondgebed
19.30 uur : Ds. E.G. Matser
Beeld en Geluid : Chris van Oudheusden
Organist : Rene Barnard
Koster : Nico Los

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zondag 10 maart 4e zondag Veertigdagentijd-Tienernevendienst
m.m.v. Interkerkelijk koor ‘Salem’
09.30 uur : Ds. E.G. Matser
Ouderlingen : Martha V
Diaken : Jantine Harmsen
Collectanten : Bart Verhaar en Dirk de Klerk
Schriftlezing : Pauly Lodder
Welkomstcomité : Anneke Bode en Jan Huisman
Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool
Oppasdienst : Joke Blom en Jacqueline Louwerens
Beeld en geluid : Marthijs Kruithof
Beamer : Vanessa v.d. Pligt-Bode
Collecten : 1e Kerk; 2e Diaconie/ZWO
Organist : Matthijs Op den Brouw
Koster : Agnes v.d. Hoek en Nico Los
Kerkauto : Gr. A:Ed van Donselaar, Gr. B:Dirk de Klerk, Gr. C: Nico Stok
Rijsoord : D.W. Alblas en H. Bestebreurtje

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zondag 17 maart 5e zondag Veertigdagentijd-Biddag voor gewas en arbeid
09.30 uur : Mevrouw Ds. A.J.T. Bouwman
Ouderling : Cora Jongenotter
Diaken : Dick Alblas
Collectanten : Wim Wilbrink en Menno de Jonge
Schriftlezing : Margit Kleiker
Welkomstcomité : Nellie en Johan Vlietstra
Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool
Oppasdienst : Renate Bode en Pauly Lodder
Beeld en Geluid : Dick Verschoor
Beamer : Frank Kievit
Collecten : 1e Kerk, 2e Diaconie/ZWO
Organist : Bert Kruis
Koster :Wilda en Cock Rijsdijk
Kerkauto : Gr. A: Jan Kocks, Gr. B: Kees de Klerk, Gr. C: Johan van Prooijen
Rijsoord : J. IJsselstein en J. Op den Brouw

Dienst in het Ronde Sant
10.30 uur : Aletta Zeeman

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zondag 24 maart 6e zondag Veertigdagentijd-Palmzondag
09.30 uur : Ds. E.G. Matser
Ouderling : Elselien van Gameren
Diaken : Agnes v.d. Hoek-Buijs en Pauly Lodder
Collectanten : Nico Los
Schriftlezing : Dick Alblas
Welkomstcomité : Henrie en Wilma van Gameren
Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool
Oppasdienst : Elize Kievit
Beeld en Geluid : Koos de Roo
Beamer : Jan de Koning
Collecten : 1e Diaconie/ZWO, 2e Kerk
Organist : Matthijs Op den Brouw
Koster : Wilda en Cock Rijsdijk, Rita en Nico Stok
Kerkauto : Gr. A: Henk Kamperman, Gr. B: Kees Hofstede, Gr. C: Henrie van Gameren
Rijsoord : M.C. Verveer en J.W.A. Klootwijk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Donderdag 28 maart- Witte Donderdag- SARI dienst-Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur : Ds. E.G. Matser
Ouderling : Corrie Kocks
Diaken : Cor van Pelt, Nellie Zwaan en Caroline Bode
Collectant : Hanneke Kooijmans
Schriftlezing : Gemma van Laecke
Welkomstcomité : Lineke Rijsdijk en Marja Witter
Beeld en Geluid : Michiel Klaver
Beamer : Frank Kievit
Organist : Arie de Korte
Koster : Nellie en Johan Vlietstra
Kerkauto : Gr. A: Ton Overheid, Gr. B: Willem te Lintel Hekkert, Gr. C: Gert Kwakernaat

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vrijdag 29 maart-Goede Vrijdag-SARI dienst-Uitzending Radio Ridderkerk
19.30 uur : Mevrouw Ds. M. Moerland
Ouderling : Ellie Lagendijk
Diaken : Jantine Harmsen
Schriftlezing : Edo van Laecke
Welkomstcomité : Toos Smit en Marry Mulder
Beeld en Geluid : Aad Andeweg
Beamer : Jan de Koning
Organist : Arie de Korte
Koster : Nico Los
Kerkauto : Gr. A: Elsart Vuik, Gr. B: Herman Krijgsman, Gr. C: Karel Krikke

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zaterdag 30 maart-Stille Zaterdag- SARI dienst in Bolnes
09.30 uur : Gerda Schilt en Janny van der Voort
Ouderling : Jan Huisman
Diaken : Dick Alblas
Kerkauto : Gr. A: Jan Kocks, Gr. B: Dirk de Klerk, Gr. C: Henrie van Gameren

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zondag 31 maart EERSTE PAASDAG
09.30 uur : Ds. E.G. Matser
Ouderling : Ronald Visser
Diaken : Agnes v.d. Hoek-Buijs
Collectanten : Bart Verhaar en Pauly Bestebreurtje
Schriftlezing : Marianne Nijman
Welkomstcomité : Janneke Vlasblom en Irene Lodder
Kindernevendienst : Voor alle kinderen van de basisschool
Oppasdienst : Ellen Broere en Joyce van Geenen
Beeld en Geluid : Siem Huizer
Beamer : Vanessa v.d. Pligt-Bode
Collecten : 1e Diaconie, 2e Kerk
Organist : Jaap van der Vlies
Koster : Joke en Aad Andeweg
Kerkauto : Gr. A: Ed van Donselaar, Gr. B: Kees de Klerk, Gr. C: Nico Stok
Rijsoord : P. Bezemer en W.A. IJsselstein