Deze maand

Kerkdiensten

Zondag 24 maart                                                    M.m.v. blokfluitist Joost Trouw

09.30 uur                      : Lied 545 m.m.v. de liedgroep            3e zondag in de 40-dagentijd

                                        : Ds. M. de Geus

Ouderlingen                 : Jeannette van Gelder(OvD) en Cora Jongenotter

Diaken                           : Alexander Monster

Schriftlezing                 : Anneke Bode

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité        : Rini Eijkenaar en José Vlasblom

Studio                           : Leen Groeneveld

Collecten                      : 1. Diaconie; 2. Kerk

Organist                        : Ad Trouw

Koster                           : Joke Andeweg

Ouderenvervoer          : Gr. A: Nico Los; Gr. B: Johan van Prooijen;

                                       : Gr. C: Ed van Donselaar; Gr. D: Karel Krikke

 

 

Let op! Zomertijd

Zondag 31 maart                                     4e zondag in de 40-dagentijd

09.30 uur                      : Lied 545: 1, 4, 5

                                        : Mw. ds. A.N. Driebergen te Noordeloos

Ouderlingen                 : Cora Jongenotter(OvD) en Hilda Geysendorpher

Diaken                           : Nico Los

Schriftlezing                 : Hilda Geysendorpher

Kindernevendienst     : Voor alle kinderen van de basisschool

Welkomstcomité         : Thea Op den Camp en Eize Bultsma

Studio                            : Siem Huizer

Collecten                       : 1. Kerk; 2. Diaconie

Organist                        : Arie de Korte

Koster                            : Teun Rijsdijk

Ouderenvervoer          : Gr. A: Hans Witter; Gr. B: Dirk de Klerk;

                                       : Gr. C: Ton Overheid; Gr. D: Johan Vlietstra