Agenda

 

Datum Tijd Activiteiten Bijzonderheden
aug.
2 18.00

Ophalen oud papier in West en ’t Zand, of afgeven tot 18.00 uur aan de Anna  Bijnstraat,    naast de kerk.

14 10.00 Koffiecatechese Zie pag. 5
14 Uiterste inleverdatum kopij De Toekomst
16 19.30 Redactie De Toekomst
21 10.00 Koffiecatechese Zie pag. 5
27 19.00 Distributie De Toekomst
28 19.30 1e Repetitie C.G.K. de Levensbron