Agenda

Activiteitenagenda

 

Datum

nov.

Tijd

 

Activiteiten Verwijzing naar De Toekomst
13 19.00 Clubavond  
13 20.00 Thema-avond ouderen doen ertoe
in de CiK kerk te Slikkerveer
Zie pag. 19
14 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
14 19.30 Vergadering College van Diakenen
14 Uiterste inleverdatum
De Toekomst
16 19.30 Redactie De Toekomst
16 14.00 Ouderenmiddag Zie pag. 13
20 19.00 Clubavond
21 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
21 19.30 Catechisatie voor verstandelijk beperkten
24 ?? Tienersoos Zie pag. 19
24 18.30 Samen eten Zie pag. 11
26 11.00 Gezinsontmoeting: Adventkalender maken Zie pag. 16
27 19.00 Distributie van De Toekomst
27 19.00 Clubavond
28 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
29 20.00 Chavoera
29 14.00 PCOB in de CiK kerk te Slikkerveer Zie pag. 10