Agenda

 

Datum

sept.

Tijd

 

Activiteiten Bijzonderheden
3 19.00 Gebedsgroep
4 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
6 18.00 Ophalen oud papier in West en ’t Zand, of afgeven van 18.00 uur tot 18.30 uur aan de A. Bijnstraat, naast de kerk.
6 19.45 Vergadering kleine kerkenraad
9 Startzondag Zie pag. 9
10 19.00 Clubavond
11 19.30 Catechisatie voor verstandelijk beperkten
11 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
11 19.45 Vergadering CvK
12 20.00 Vergadering ZWO
17 19.00 Clubavond
18 Uiterste inleverdatum De Toekomst
18 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
20 14.00 Seniorenmiddag Zie pag. 11
20 19.30 Redactie De Toekomst
20 19.45 Vergadering Grote kerkenraad
24 19.00 Clubavond
25 19.30 Catechisatie voor verstandelijk beperkten
25 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
27 15.00 Vergadering Moderamen
27 19.45 Bijeenkomst ouderenbezoekers
28 18.30 Samen eten in de Levensbron Zie pag. 16
30 15.30 ‘Kind op schoot’ dienst Zie pag. 15
30 19.30 Leergroep Violet Christendom Zie pag. 2/3
Okt.
1 19.00 Distributie De Toekomst
1 19.00 Club
2 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’

Deze repetitie vindt plaats in de Opstandingskerk te Rijsoord!

4 19.45 Vergadering kleine kerkenraad
4 18.00 Ophalen oud papier in West en ’t Zand, of afgeven van 18.00 uur tot 18.30 uur aan de A. Bijnstraat, naast de kerk