Agenda

 

Datum

Nov.

Tijd

 

Activiteiten Bijzonderheden
10 10.00 Inzameling voor kerstpakketten voor vluchtelingen Zie pag. 9
11 11.30 Gezinsontmoeting: Sint Maarten Zie pag. 15
11 19.00 Leergroep Violet christendom
12 19.00 Gebedsgroep
12 19.00 Clubavond (8-12 jaar)
13 19.00 Mozaiëkgroep Scherven en Geluk
13 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
13 Uiterste inleverdatum De  Toekomst
14 19.45 Vergadering CvK
15 14.00 Seniorenmiddag Zie pag. 12
15 19.30 Redactie De Toekomst
16 19.30 Tienersoos
18 11.00 Gemeenteberaad. Zie pag. 4
19 19.00 Clubavond (8-12 jaar)
20 19.30 Catechisatie voor verstandelijk beperkten
20 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
20 19.00 Mozaiëkgroep Scherven en Geluk
25 19.00 Leergroep Violet Christendom
26 19.00 Clubavond (8-12 jaar)
26 19.00 Distributie De Toekomst
27 19.30 Repetitie Chr. Gemengd koor de ‘Levensbron’
27 19.00 Mozaiëkgroep Scherven en Geluk
27 19.30 SARI-ouderlingen overleg
28 20.00 Vergadering Missie/Evangelisatie
29 13.30 Verjaardagen gemeenteleden 75+
29 19.45 Kleine kerkenraad
30 18.30 Samen eten Zie pag. 9