Gezin & Jeugd

Welkom op de pagina voor Gezin & Jeugd!

Op deze pagina willen we jou/u iets vertellen over wat we binnen de Levensbron doen voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Corona-tijd
We leven in een vreemde tijd met allerlei maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Hierdoor ligt er veel jeugdwerk stil of wordt het op een andere manier georganiseerd dan gebruikelijk. Zo zijn de kerkdiensten online te volgen via kerkomroep, zie hiervoor de home pagina. Hierdoor is er bijvoorbeeld geen oppas voor de allerkleinste.

Kindernevendienst   Kind op Zondag online
Kinderen (kinderen van 4 t/m 12 jaar) kunnen met hun ouders zelf hun kindernevendienst organiseren door materiaal te downloaden van Kind Op Zondag. Als ouders kun je een account aanmaken. Stuur een email naar de jeugdwerker jeugdwerker@levensbron.nl . Zij stuurt dan de gegevens die je nodig hebt om een gratis account aan te kunnen maken. Met Advent en de veertigdagentijd / Pasen worden de kinderen verrast met een werkboek om thuis toe te werken naar dit feest.

Club
Normaal gesproken organiseert de leiding van de club organiseert op dinsdagavond een gezellige clubavond voor kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten. Vanwege de huidige lockdown wordt er nu geen club georganiseerd. De leiding houdt contact met de kinderen via knutseltasjes. Mogelijk als de basisscholen weer opengaan dat de club weer kan starten.
Klik hier voor een folder van de club.
Wil je meedoen met de club? Stuur een email naar de leiding club@levensbron.nl

Tienerdienst
De tieners (jongeren van 12 t/m 17 jaar) ontmoeten elkaar online. Laatst hebben ze een quiz gedaan met elkaar, kerstattenties rondgebracht bij ouderen en een online nieuwjaarsborrel gehad. Zodra er meer mogelijk is, zullen ze elkaar weer maandelijks ontmoeten in de kerk. Wil je meedoen met de tieners? Stuur een email naar de leiding via jeugd@levensbron.nl
Klik hier voor een boodschap die de tieners maakte voor jou/u/iedereen.

Gezinsontmoeting
Vier keer per jaar organiseren we een ontmoeting met ouders en kinderen (0 t/m 17 jaar). Elke keer staat er een Bijbelverhaal centraal. We lezen, vieren, spelen, bidden en eten samen.
Sinds maart 2020 ontmoeten we elkaar niet meer in de kerk, maar krijgen gezinnen thuispakketten. Deze ontmoetingen heten @home. Om een indruk te krijgen wat we gedaan hebben, kun je hieronder twee filmpjes bekijken.
Gezinsontmoeting @home Schepping. Klik hier voor het filmpje.
Gezinsontmoeting @home Pinksteren. Klik hier voor het filmpje.
In het landelijke blad van de protestantse kerk staat een interview met de jeugd- en gezinswerker Jolanda van der Pol over dit project. https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/huppelend-naar-de-kerk/  Wil je uitgenodigd worden voor onze volgende ontmoeting? Stuur een email naar jeugd@levensbron.nl

Logeerkoffer
Vind je het lastig om het geloven bij jullie thuis als gezin vorm te geven? Wil je ideeën opdoen? De logeerkoffer helpt je op weg. In de koffer zitten materialen voor jullie kinderen, spelletjes, voorleesboekjes, knutselmateriaal. Er zit ook leesmateriaal in voor de ouders. De koffer richt zich op ouders met kinderen tussen de 3 t/m 10 jaar. In het blad van Jong Protestants staat een interview over dit project. Klik hier voor het artikel. Wil je de koffer een maand lenen? Stuur een email naar de jeugdwerker jeugdwerker@levensbron.nl

Jeugdraad
Elke zes weken ontmoeten afgevaardigden van de verschillende activiteiten plus de jeugdouderling en de jeugdwerker elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen. We adviseren, ondersteunen, inspireren en bemoedigen elkaar in het werk. De vergaderingen vinden nu online plaats.

Kinderbijbel vinden
Wat is een geschikte kinderbijbel? Welke bijbel past bij de leeftijd van jullie kind? In het volgende artikel vertelt de jeugdwerker hoe je een kinderbijbel kunt vinden. Klik hier voor het artikel.

Digitaal materiaal voor thuis van Nederlands Bijbel Genootschap
Het NBG heeft kindertijdschrift ALEF en boekje van de Samenleesbijbel digitaal beschikbaar gemaakt. Het bevat materiaal voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Klik hier voor de link.

Tips voor geloofsopvoeding thuis
Graag delen we websites die elke keer weer iets nieuws plaatsen.
www.geloventhuis.nl
De inspiratie-plek voor ouders met kinderen en jongeren boordevol informatie, materiaal, tips en ideeën voor de geloofsopvoeding thuis. Iedere maand worden de bijdragen gemaakt rond een nieuw thema, met aandacht voor het seizoen en de christelijke feesten in die periode.
www.kijktafel.nl
Een website die uitlegt hoe een kijktafel werkt. Wat kun je gebruiken voor je eigen kijktafel of viertafel. Ook staan er Youtube filmpjes voor het maken van een kijktafel. Veel voorbeelden vind je ook op de Pinterest van Ellie Keller – Kijktafels. Zij is de schrijfster van het boek ‘Kijktafelboek. Maak je inspiratie zichtbaar.’
www.bijbelidee.nl
Een ontzettend leuke site van Ans Heij-de Boer. Jarenlang docent groep 1-3 en actief in kinderwerk en zondagschool. De site staat boordevol (bijbel)verhalen, liedjes, spel en lesideeën, werkbladen, beertje bob verhalen, poppenspel, bijbelspellen, leuke manieren om Bijbelteksten aan te leren, speelboeken en verhalen over muis.

 Jeugd- en gezinswerker
Onze jeugd- en gezinswerker is Jolanda van der Pol. Zij werkt 10 uur per week. Haar taken zijn:
– coördineren en ondersteunen van het jeugdwerk binnen de Levensbron,
– organiseren van ontmoetingen met gezinnen,
– contact onderhouden met gezinnen,
– rondleidingen geven aan basisschool kinderen in het kerkgebouw
– contacten onderhouden met basisscholen
– interreligieuze ontmoetingen tussen moslim- en christenjongeren organiseren via het CMC (Contact Moslims Christenen in Ridderkerk)
Haar werkdagen zijn dinsdag en donderdag. Ze is te bereiken via 06-37474733 of jeugdwerker@levensbron.nl