Gezin & Jeugd

Welkom op de pagina voor Gezin & Jeugd!

Op deze pagina willen we jou/u iets vertellen over wat we binnen de Levensbron doen voor kinderen, jongeren en hun ouders.
We vinden het belangrijk dat kinderen, jongeren en gezinnen elkaar kunnen ontmoeten.
Wanneer je elkaar ontmoet kun je spelen, in gesprek gaan en/of leren van elkaar. Dit versterkt de band met elkaar en met de kerkelijke gemeente.

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2023

Oppas
Elke zondag vanaf 9.15 uur staat er vrijwilliger klaar om op te passen op je kind(eren) van 0 t/m 3 jaar tijdens de kerkdienst. In de oppasruimte is een verzorgingstafel, box, speelgoed, boekjes en Bijbels aanwezig.
Wanneer de kinderen van de kindernevendienst weer in de kerk terugkomen, mag je je kind(eren) ophalen, zodat zij ook de zegen aan het eind van de dienst meekrijgen. Coördinator van de oppas is Jacqueline Louwerens. Heeft u vragen? oppas@levensbron.nl

Kindernevendienst
Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen tijdens de kerkdienst met de leiding mee naar hun eigen ruimte. Het licht van God gaat mee met de kinderen in het lantaarntje dat aangestoken is aan de Paaskaars. De leiding gebruikt de kindernevendienst ‘Kind op Zondag’ methode van uitgeverij Kwintessens. De methode heeft elke week een nieuw Bijbelverhaal met werkvormen, liedjes, gebeden en andere activiteiten.
“De Bijbel vertelt wonderlijk mooie verhalen, die al eeuwenlang van mond tot mond gaan. Het zijn veelzeggende, betekenisvolle verhalen waarin we onszelf en anderen kunnen tegenkomen. Verhalen waarin we iets op het spoor komen van God, die ons denken te boven gaat. Zijn Zoon Jezus liet zien hoe God naar mensen toe komt. Ook voor kinderen kan de Bijbel een bron van inspiratie zijn.” Kind op Zondag
Tijdens de advent periode en de veertigdagentijd worden de kinderen verrast met een werkboek om thuis toe te werken naar het Kerst- en Paasfeest. Coördinator van de kindernevendienst is Willem te Lintel Hekkert. Heb je vragen, stel ze via kindernevendienst@levensbron.nl.

Club
Elke dinsdagavond is er een gezellige clubavond voor kinderen van circa 7 t/m 12 jaar (groep 4 t/m 8 van de basisschool). De club start om 18.30 uur met een Bijbelverhaal en kort praatje. Daarna doen ze spelletjes (binnen of buiten), maken bijvoorbeeld koekjes en knutselen. De club duurt een uur. Elk jaar is er een Sinterklaasfeest en Kerstviering. Verspreid over het jaar organiseren ze nog gezellige avonden. De clubleiding zijn ervaren enthousiaste vrijwilligers. Coördinator van de club is Ellen Broere. Wil je meedoen met de club? Stuur een email naar de leiding kinderclub@levensbron.nl.

Tienerdienst
Jongeren van 12 t/m 16 jaar ontmoeten elkaar elke tweede zondag van de maand in de soosruimte in de kelder van de kerk. Ze starten tegelijk met de kerkdienst om 9.30 uur. De leiding probeert de jongeren actief te betrekken bij het geloof. Rekening houdend met de belevingswereld van jongeren proberen ze hen dichter te brengen bij een persoonlijke geloofsbeleving. Ze gebruiken hierbij uiteenlopende werkmaterialen o.a. van Jong Protestant.
Elk jaar wordt er een Bijbels thema gekozen waaromheen de diensten worden gemaakt. Er zit een vaste opbouw in de diensten met een verhaal, muziek of filmpje en een verwerking. Seizoen 2021-2022 is het thema: “Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder”. Coördinator van de tienerdienst is Margit Kleiker. Wil je meedoen met de tieners? Stuur een email naar de leiding via jeugd@levensbron.nl

Jongerencatechese 16+
Wil je dieper ingaan op het geloof? Heb je vragen over de Bijbel, God, Jezus? Wil je met leeftijdsgenoten praten over het geloof? Sinds januari 2022 ontmoeten jongeren vanaf 16 jaar elkaar een keer per maand om te praten over hun vragen rondom geloven, God, Jezus en de Bijbel. Elke keer zal de Bijbel opengaan en lezen ze uit verschillende Bijbelvertalingen. Zo kunnen de jongeren de verschillen ertussen ervaren. De catechese wordt afwisselend op woensdagavond of zondagochtend gehouden. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom, laat het even weten. Coördinator van de jongerencatechese is Jolanda van der Pol jeugdwerker@levensbron.nl.

Gezinsontmoeting
Vier keer per jaar organiseren we een ontmoeting met ouders en kinderen (0 t/m 17 jaar). Elke keer staat er een Bijbelverhaal centraal. We lezen, vieren, spelen, bidden en eten samen. Ontmoeting is een belangrijk onderdeel. Voorbeelden van ontmoetingen: muziekfestival (1 Samuel 16), bellenblaasfestival (Pinksteren) en schepping (Genesis 1). Iedereen is welkom, ook geïnteresseerden zonder gezin. Gezinsontmoeting is altijd op zondag van 11.00-13.00 uur in de kerk.
Gezinsontmoeting is aangesloten bij het landelijke Kliederkerk van de Protestantse Kerk in Nederland. In het landelijke blad van de Protestantse Kerk staat een interview met de jeugd- en gezinswerker Jolanda van der Pol over dit project. https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/huppelend-naar-de-kerk/  Coördinator van de gezinsontmoeting is Jolanda van der Pol. Wil je uitgenodigd worden voor onze volgende ontmoeting? Stuur een email naar jeugdwerker@levensbron.nl.

Logeerkoffer
Vind je het lastig om het geloven bij jullie thuis als gezin vorm te geven? Wil je ideeën opdoen? De logeerkoffer helpt je op weg. In de koffer zitten materialen voor jullie kinderen, spelletjes, voorleesboekjes, knutselmateriaal. Er zit ook leesmateriaal in voor de ouders. De koffer richt zich op ouders met kinderen tussen de 3 t/m 10 jaar. In het blad van Jong Protestants staat een interview over dit project. Klik hier voor het artikel. Wil je de koffer een maand lenen? Stuur een email naar de jeugdwerker Jolanda van der Pol jeugdwerker@levensbron.nl.

Jeugdraad
Elke twee maanden ontmoeten afgevaardigden van de verschillende activiteiten plus de jeugdouderling en de jeugdwerker elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen. We adviseren, ondersteunen, inspireren en bemoedigen elkaar in het werk. Heeft u vraag of een verzoek voor ‘de jeugd’? Stuur een email naar het algemene emailadres van de jeugdraad jeugd@levensbron.nl.

Tips voor geloofsopvoeding thuis
Graag delen we websites die elke keer weer iets nieuws plaatsen.
www.geloventhuis.nl
De inspiratie-plek voor ouders met kinderen en jongeren boordevol informatie, materiaal, tips en ideeën voor de geloofsopvoeding thuis. Iedere maand worden de bijdragen gemaakt rond een nieuw thema, met aandacht voor het seizoen en de christelijke feesten in die periode.
www.kijktafel.nl
Een website die uitlegt hoe een kijktafel werkt. Wat kun je gebruiken voor je eigen kijktafel of viertafel. Ook staan er Youtube filmpjes voor het maken van een kijktafel. Veel voorbeelden vind je ook op de Pinterest van Ellie Keller – Kijktafels. Zij is de schrijfster van het boek ‘Kijktafelboek. Maak je inspiratie zichtbaar.’
www.bijbelidee.nl
Een ontzettend leuke site van Ans Heij-de Boer. Jarenlang docent groep 1-3 en actief in kinderwerk en zondagschool. De site staat boordevol (bijbel)verhalen, liedjes, spel en lesideeën, werkbladen, beertje bob verhalen, poppenspel, bijbelspellen, leuke manieren om Bijbelteksten aan te leren, speelboeken en verhalen over muis.

Kinderbijbel vinden
Wat is een geschikte kinderbijbel? Welke bijbel past bij de leeftijd van jullie kind? In het volgende artikel vertelt de jeugdwerker hoe je een kinderbijbel kunt vinden. Klik hier voor het artikel.