Gezin & Jeugd

Welkom op de pagina voor Gezin & Jeugd!

We leven in een vreemde tijd met allerlei maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.

Het is stil..maar niet helemaal
Vanwege de corona crisis gaan al onze ontmoetingen in en rondom de kerkdiensten niet door. De kinderen zien elkaar niet bij de oppas of kindernevendienst, kinderen van de club kunnen niet meer met elkaar knutselen en spelen, de gezinsontmoeting is afgelast en ook de tienerdienst en –soos gingen niet door.
De jeugdraad heeft een online beeldvergadering gehad. De tienerdienst vertelde dat zij met de jongeren elkaar online ontmoet hebben. Hier is het idee voor de attentie voor de alleenstaande 75+ ers ontstaan. De clubleiding heeft met Palmpasen een attentie gebracht bij al hun clubleden. De kindernevendienst hebben ook een paasattentie bij de kinderen gebracht. De gezinnen hebben met Palmpasen een email gekregen met een beschrijving hoe ze Palmpasen en Pasen thuis met het gezin kunnen vieren. 

Tieners brengen 110 attenties bij alleenstaande 75 + ers
De jongeren van de tienerdienst wilden graag iets doen voor de alleenstaande 75 + ers van onze kerk in deze eenzame tijd. Ze maakten een boekje met puzzels. Ze kochten plantjes en lekkers. In totaal brachten ze 110 attenties rond. Er werd verrast gereageerd.
Goed gedaan kanjers! Ook de tienerdienst leiding (Margit, Jolein, Frank en Tibbe) en andere rondbrengers bedankt.

Pinksteren gezinsontmoeting

Zondag 31 mei was het Pinksteren. Gezinnen van de Gezinsontmoeting vierden dit thuis met een tas vol materialen die ze de dag ervoor in de kerk ophaalden. 
Het was dus een Gezinsontmoeting @ home. Er werd geverfd, geplakt, gekleid en geknutseld. Kinderen en jongeren maakten kaarten voor langdurig en/of chronisch zieken. Misschien kreeg u ook wel een zelfgemaakte kaart? De jongeren hadden een wedstrijd wie de mooiste vulkaan en -uitbarsting maakte. Familie Ruinard maakte de winnende vulkanen. Bekijk hier hun winnende filmpje.
Van alle foto’s en filmpjes heeft Tibbe een mooie impressie gemaakt. Bekijk hier de impressie van de Gezinsontmoeting @ home. 

Gezinsontmoeting

Eigenlijk zou er zondag 1 november een gezinsontmoeting zijn, maar door alle maatregelen wordt het geen gezinsontmoeting maar worden er pakketjes rondgebracht waarmee jullie zelf op pad kunnen. Een belangrijk onderdeel bij gezinsontmoetingen is altijd het Bijbelverhaal. Het andere filmpje is de zegen, voor na afloop. De handleiding voor de gezinsontmoeting vind je hier.  

De jongeren van de Levensbron hebben een video boodschap gemaakt voor u/jou. Klik hier.

Tips voor geloofsopvoeding thuis
Graag delen we websites die elke keer weer iets nieuws plaatsen.
www.geloventhuis.nl
De inspiratie-plek voor ouders met kinderen en jongeren boordevol informatie, materiaal, tips en ideeën voor de geloofsopvoeding thuis. Iedere maand worden de bijdragen gemaakt rond een nieuw thema, met aandacht voor het seizoen en de christelijke feesten in die periode.
www.kijktafel.nl
Een website die uitlegt hoe een kijktafel werkt. Wat kun je gebruiken voor je eigen kijktafel of viertafel. Ook staan er Youtube filmpjes voor het maken van een kijktafel. Veel voorbeelden vind je ook op de Pinterest van Ellie Keller – Kijktafels. Zij is de schrijfster van het boek ‘Kijktafelboek. Maak je inspiratie zichtbaar.’
www.bijbelidee.nl
Een ontzettend leuke site van Ans Heij-de Boer. Jarenlang docent groep1-3 en actief in kinderwerk en zondagschool. De site staat boordevol (bijbel)verhalen, liedjes, spel en lesideeën, werkbladen, beertje bob verhalen, poppenspel, bijbelspellen, leuke manieren om Bijbelteksten aan te leren, speelboeken en verhalen over muis.

Gratis boekjes ter inspiratie en bemoediging van het Nederlands Bijbel Genootschap
Met de Samenleesbijbel en de Samenleesbijbel Junior duik je met je kind op een actieve manier in de Bijbel. Vraag nu gratis veertien verhalen uit de Samenleesbijbel Junior aan, of het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel.
https://www.bijbelgenootschap.nl/juistnu/?utm_source=debijbel.nl-plus&utm_medium=email

 Digitaal materiaal voor thuis
Het NBG heeft kindertijdschrift ALEF en boekje van de Samenleesbijbel digitaal beschikbaar gemaakt. Het bevat materiaal voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. https://www.debijbel.nl/thuismateriaal?utm_source=debijbel.nl&utm_medium=referral-blog&utm_campaign=blog-samen-toeleven-naar-pasen

*********************
We vinden het belangrijk dat kinderen, jongeren en gezinnen elkaar kunnen ontmoeten (wanneer deze corona crisis voorbij is).
Wanneer je elkaar ontmoet kun je spelen, in gesprek gaan en/of leren van elkaar. Dit versterkt de band met elkaar en met de kerkelijke gemeente.

In De Levensbron hebben we de volgende activiteiten:

Doelgroep Activiteit Frequentie
Gezinnen (groot)ouders met (klein)kinderen (0-17 jaar) en belangstellenden Gezinsontmoeting 4 x per jaar
0-3 jaar Oppas tijdens elke zondagse viering
4-12 jaar Kindernevendienst tijdens elke zondagse viering
Club (groep 4-8) elke dinsdagavond (t/m Pasen schoolvakantie vrij
School & Kerk                    Filosoferen rondom Bijbelverhalen (groep 7 en 8 CBS de Wingerd) 8 lessen
School & Kerk                    Speurtocht door de kerk (groep 5 CBS de Wingerd en CBS de Bongerd) 2 ontmoetingen                      (1 x in de klas, 1 x in de kerk)
12-17 jaar Tienerdienst iedere 2e zondag vd maand
Tienersoos 5 x per jaar
CMC jongerenontmoetingen (Contact Moslims Christenen) 2 x per jaar
Vanaf 17 jaar Geloofskring Oros 9 x per jaar

Zie onze (activiteiten)Kalender met de exacte data.

Jeugdraad
Elke zes weken ontmoeten afgevaardigden van de verschillende activiteiten plus de jeugdouderling en de jeugdwerker elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen. We adviseren, ondersteunen, inspireren en bemoedigen elkaar in het werk.

Jeugd- en gezinswerker
Onze jeugd- en gezinswerker is Jolanda van der Pol. Zij werkt 10 uur per week. Haar werkdagen zijn dinsdag en donderdag. Ze is te bereiken via 06-37474733 of jeugdwerker@levensbron.nl