Jeugd

Jeugd.

De taakgroep Jeugdzaken zal vervangen gaan worden door een jeugdraad die zorgt draagt voor coordinatie in het jeugdwerk en contact naar de kerkenraad.

De indeling van het jeugdwerk is als volgt:

  • basisschool kinderen van 4 tot 12 jaar. De activiteiten die daar zoal bij horen zijn o.a. kinderleerhuis, GJO clubs en kindernevendienst
  • tieners in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar. De activiteiten die daar zoal bij horen zijn o.al. tienersoos, tienernevendienst en catechese
  • jongeren vanaf 16 jaar. De activiteiten die daarbij horen zijn o.a. soos, GJV en bezinning.