Gezin & Jeugd

Welkom op de pagina voor Gezin & Jeugd!

Op deze pagina vind je informatie over wat we kinderen, jongeren en hun ouders te bieden hebben.
Alle activiteiten zijn open voor gemeenteleden èn voor bezoekers van buiten de gemeente. Je/u bent van harte welkom!

Actueel:

Gezin & Jeugd
Afbeelding: Dagmar Stam

Palmpasen: Paasstokken maken en optocht
Op zondagochtend 24 maart, Palmpasen, mogen kinderen in de leeftijd tot en met groep 8 tijdens de kerkdienst een Palmpasenstok komen versieren. Een Palmpasenstok heeft de vorm van een kruis en vrijwel alle versiering heeft een betekenis. Zo vertellen we het verhaal van Pasen door. Aanmelden mag, maar hoeft niet. De kerkdienst begint om 9:30 uur en duurt tot ongeveer 10:45 uur.

De kinderen mogen vóór de kerkdienst naar de jeugdruimte (beneden) waar we samen aan de slag gaan. Het is fijn als ze zelf een houten kruis bij zich hebben (twee dunne latten of takken in de vorm van een kruis getimmerd). Lukt dit niet, neem dan even contact met ons op. De materialen om te versieren liggen op de tafels. Het versieren (inclusief het vertellen van het verhaal) duurt ongeveer een uur. Tegen het einde van de kerkdienst lopen we in een optocht met onze stokken de kerkdienst binnen. Graag tot zondag 24 maart!

Oppas
Elke zondag vanaf 9.15 uur staat er een vrijwilliger klaar om op te passen op je kind(eren) van 0 t/m 3 jaar tijdens de kerkdienst. In de oppasruimte is een verzorgingstafel, box, speelgoed, boekjes en Bijbels aanwezig.
Wanneer de kinderen van de kindernevendienst weer in de kerk terugkomen, mag je je kind(eren) ophalen, zodat zij ook de zegen aan het eind van de dienst meekrijgen. Coördinator van de oppas is Jacqueline Louwerens. Heeft u vragen? oppas@levensbron.nl

Kindernevendienst
Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen tijdens de kerkdienst met de leiding mee naar hun eigen ruimte. Het licht van God gaat mee met de kinderen in het lantaarntje dat aangestoken is aan de Paaskaars. De leiding gebruikt de kindernevendienst ‘Kind op Zondag’ methode van uitgeverij Kwintessens. De methode heeft elke week een nieuw Bijbelverhaal met werkvormen, liedjes, gebeden en andere activiteiten.
“De Bijbel vertelt wonderlijk mooie verhalen, die al eeuwenlang van mond tot mond gaan. Het zijn veelzeggende, betekenisvolle verhalen waarin we onszelf en anderen kunnen tegenkomen. Verhalen waarin we iets op het spoor komen van God, die ons denken te boven gaat. Zijn Zoon Jezus liet zien hoe God naar mensen toe komt. Ook voor kinderen kan de Bijbel een bron van inspiratie zijn.” Kind op Zondag
Tijdens de advent periode en de veertigdagentijd worden de kinderen verrast met een werkboek om thuis toe te werken naar het Kerst- en Paasfeest. Coördinator van de kindernevendienst is Willem te Lintel Hekkert. Heb je vragen, stel ze via kindernevendienst@levensbron.nl.

Club
Elke dinsdagavond is er een gezellige clubavond voor kinderen van circa 7 t/m 12 jaar (groep 4 t/m 8 van de basisschool). De club start om 18.30 uur met een Bijbelverhaal en kort praatje. Daarna doen ze spelletjes (binnen of buiten), maken bijvoorbeeld koekjes en knutselen. De club duurt een uur. Elk jaar is er een Sinterklaasfeest en Kerstviering. Verspreid over het jaar organiseren ze nog gezellige avonden. De clubleiding zijn ervaren enthousiaste vrijwilligers. Coördinator van de club is Ellen Broere. Wil je meedoen met de club? Stuur een email naar de leiding kinderclub@levensbron.nl.

Tienerdienst
Jongeren van 12 t/m 16 jaar ontmoeten elkaar elke tweede zondag van de maand in de soosruimte in de kelder van de kerk. Ze starten tegelijk met de kerkdienst om 9.30 uur. De leiding probeert de jongeren actief te betrekken bij het geloof. Rekening houdend met de belevingswereld van jongeren proberen ze hen dichter te brengen bij een persoonlijke geloofsbeleving. Ze gebruiken hierbij uiteenlopende werkmaterialen o.a. van Jong Protestant.
Elk jaar wordt er een Bijbels thema gekozen waaromheen de diensten worden gemaakt. Er zit een vaste opbouw in de diensten met een verhaal, muziek of filmpje en een verwerking. Seizoen 2021-2022 is het thema: “Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder”. Coördinator van de tienerdienst is Margit Kleiker. Wil je meedoen met de tieners? Stuur een email naar de leiding via jeugd@levensbron.nl

Jongerencatechese
Jongerencatechese is voor jongeren die verdieping zoeken. Samen bestuderen we de Bijbel, verdiepen we ons in bijbelverhalen en het (on)geloof van de mensen daarin en bespreken we hoe geloven voor ons is. Het is mogelijk om vanuit de jongerencatechese belijdenis te doen, maar dat hoeft niet. Heb jij interesse in verdieping, kom dan gerust eens meedenken en -praten. Het verplicht je tot niets en wij vinden het gezellig als jij erbij bent! De volgende data zijn: zondag 24 maart na de kerkdienst, zondag 7 april na de kerkdienst en zondag 28 april na de kerkdienst. Aanmelden mag, maar hoeft niet. Graag tot dan!
Voor meer informatie: app of bel gerust naar 06-14239870 (Ester Metselaar) of mail naar jeugdwerker@pg-ridderkerk.nl

Gezinsontmoeting
De volgende gezinsontmoetingen zijn op: zondag 9 juni van 11:00 tot 13:00 uur en zondag 20 oktober.
Op zondag 9 juni gaan we samen ontdekken, samen vieren en samen eten rond het bijbelverhaal van Abraham. Ontmoeting is een belangrijk onderdeel. Iedereen is van harte welkom en gezinnen en families in het bijzonder.
Voor meer informatie: jeugd@levensbron.nl

Jeugdraad
Elke twee maanden ontmoeten afgevaardigden van de verschillende activiteiten plus de jeugdouderling en de jeugdwerker elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen. We adviseren, ondersteunen, inspireren en bemoedigen elkaar in het werk.
Heb(t) je/u een vraag of verzoek? Stuur gerust een e-mail naar de jeugdraad: jeugd@levensbron.nl.

Jeugdpastoraat
Er speelt nogal wat in het leven van kinderen, tieners en jongeren. De één komt daar wel doorheen, de ander heeft extra zorg nodig. Wij zijn daarvoor beschikbaar. Per app, telefonisch of met een glas cola of een kop koffie. Voor-van-alles-en-nog-wat kun je bij ons terecht.
Jeugdwerker: 06-14239870 (Ester Metselaar) / jeugdwerker@pg-ridderkerk.nl
Jeugdraad: jeugd@levensbron.nl

Logeerkoffer
Vind je het lastig om het geloven bij jullie thuis als gezin vorm te geven? Wil je ideeën opdoen? De logeerkoffer helpt je op weg. In de koffer zitten materialen voor jullie kinderen, spelletjes, voorleesboekjes, knutselmateriaal. Er zit ook leesmateriaal in voor de ouders. De koffer richt zich op ouders met kinderen tussen de 3 t/m 10 jaar.
Wil je de koffer een maand lenen? Stuur een e-mail naar jeugd@levensbron.nl.

Tips voor geloofsopvoeding thuis
Graag delen we websites die elke keer weer iets nieuws plaatsen.
www.geloventhuis.nl
De inspiratie-plek voor ouders met kinderen en jongeren boordevol informatie, materiaal, tips en ideeën voor de geloofsopvoeding thuis. Iedere maand worden de bijdragen gemaakt rond een nieuw thema, met aandacht voor het seizoen en de christelijke feesten in die periode.
www.kijktafel.nl
Een website die uitlegt hoe een kijktafel werkt. Wat kun je gebruiken voor je eigen kijktafel of viertafel. Ook staan er Youtube filmpjes voor het maken van een kijktafel. Veel voorbeelden vind je ook op de Pinterest van Ellie Keller – Kijktafels. Zij is de schrijfster van het boek ‘Kijktafelboek. Maak je inspiratie zichtbaar.’
www.bijbelidee.nl
Een ontzettend leuke site van Ans Heij-de Boer. Jarenlang docent groep 1-3 en actief in kinderwerk en zondagschool. De site staat boordevol (bijbel)verhalen, liedjes, spel en lesideeën, werkbladen, beertje bob verhalen, poppenspel, bijbelspellen, leuke manieren om Bijbelteksten aan te leren, speelboeken en verhalen over muis.