Jeugd

De taakgroep Jeugdzaken is vervangen door een Jeugdraad die zorgt draagt voor coördinatie in het jeugdwerk en contact naar de kerkenraad.

De indeling van het jeugdwerk is als volgt:

  • basisschool kinderen van 4 tot 12 jaar. De activiteiten die daar zoal bij horen zijn o.a. kinderleerhuis, GJO clubs en kindernevendienst
  • tieners in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar. De activiteiten die daar zoal bij horen zijn o.al. tienersoos, tienernevendienst en catechese
  • jongeren vanaf 16 jaar. De activiteiten die daarbij horen zijn o.a. soos, GJV en bezinning.