Algemene informatie

Kerkgebouw

Kerkgebouw “De Levensbron”, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk, tel 425137

Huren van de kerkruimte/lokalen:

Voor gebruikmaking van de kerkruimte en/of één van de lokalen wordt u verzocht steeds vroegtijdig contact op te nemen met de coördinatie via: levensbronverhuur@gmail.com, tel. 06-39636336

Predikanten en kerkelijk werker(s):

Ds. Martin de Geus – predikant , tel. 435780.

Mevr. Anne-Mieke van Oost-Reiber, ouderenpastor, tel. 06-34906745

Mevr. Jolanda v.d. Pol-Griesdoorn, jeugdwerker, tel. 06-37474733

Pastoraal en Diaconaal meldpunt: meldpunt@levensbron.nl

Voor het melden van geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden en vragen om bezoek an een predikant, enz.
Ook voor hulp bij boodschappen, tuinklusjes, vervoer naar dokter of ziekenhuis, winkelen, krant voorlezen, enz.

Mieke Monster-van Prooijen, tel. 427248
Willem te Lintel Hekkert , tel. 426020 of 06-22806881.

Scriba Kerkenraad:
Leen Groeneveld (06 – 195 866 81)/ Jeannette van Gelder (06 – 387 799 32] email : scribaat@levensbron.n

Het postadres van de Protestantse Gemeente de Levensbron te Ridderkerk is het kerkadres:

Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk.

Kerkmeester

Kerkmeester: Aad Andeweg , tel. 425711

Coördinator vrijwilligers

Naast de kerkmeester is in het gebouw een groot aantal vrijwilligers actief.

De Levensbron