Algemene informatie

Kerkgebouw

Kerkgebouw “De Levensbron”, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk, tel 0180-425137

Huren van de kerkruimte/lokalen:

Voor gebruikmaking van de kerkruimte en/of één van de lokalen wordt u verzocht steeds vroegtijdig contact op te nemen met de coördinatie via: levensbronverhuur@gmail.com, tel. 06-396 363 36

Predikanten en kerkelijk werker(s):

Ds. Marius Braamse, interim-predikant

Mevr. Anne-Mieke van Oost-Reiber, ouderenpastor, tel. 06-34906745

Mevr. Jolanda v.d. Pol-Griesdoorn, jeugdwerker, tel. 06-374 747 33

Pastoraal en Diaconaal meldpunt: meldpunt@levensbron.nl

Voor het melden van geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden en vragen om bezoek an een predikant, enz.
Ook voor hulp bij boodschappen, tuinklusjes, vervoer naar dokter of ziekenhuis, winkelen, krant voorlezen, enz.

Mieke Monster-van Prooijen, tel. 0180-427248
Willem te Lintel Hekkert , tel. 0180-426020 of 06 2934 1248.

Scriba Kerkenraad:
Corrie Kocks-Hardenberg (06 389 633 18)/ Jeannette van Gelder (06 387 799 32] email : scribaat@levensbron.n

Het postadres van de Protestantse Gemeente de Levensbron te Ridderkerk is het kerkadres:

Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk.

Kerkmeester

Kerkmeester: Aad Andeweg , tel. 0180-425711

Coördinator vrijwilligers

Naast de kerkmeester is in het gebouw een groot aantal vrijwilligers actief.

De Levensbron