Privacy

Onze kerk en privacy-wetgeving

Sinds 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Onze kerk heeft maatregelen getroffen om aan deze wet te voldoen. Het is belangrijk dat u weet welke gegevens we van onze leden hebben en hoe wij hier mee omgaan. Dit alles is vastgelegd in een privacy-statement: Privacy-Verklaring-Levensbron-1.pdf

Daarnaast hebben we gezamenlijk een aantal omgangsregels vastgelegd hoe wij kunnen zorgen voor een veilige kerk.