Privacy

Onze kerk en de nieuwe wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Deze wet heeft ook gevolgen voor onze kerk. Deze gevolgen kunnen de website betreffen maar ook de Toekomst, de Zondagsbrief en het Informatieboekje. En waarschijnlijk ook nog andere zaken.

Momenteel zijn we bezig ons te beraden over hoe hiermee om te gaan. Op korte termijn zult u hiervan zeker iets gaan merken. We houden u op de hoogte.