Pastorale en Diaconale meldpunten

Pastorale en Diaconale meldpunten

Voor het melden van: geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden en vragen om bezoek van een predikant, enz.
Ook voor hulp bij boodschappen, tuinklusjes, vervoer naar dokter of ziekenhuis, winkelen, krant voorlezen, enz.

Mieke Monster-van Prooijen, Koniongshof 10
tel 427248 of 06-38927574
e-mail: meldpunt@levensbron.nl

Willem te Lintel Hekkert, Stevinstraat 19
tel. 426020 of 06-2934 1248
e-mail: meldpunt@levensbron.nl