Pastorale en Diaconale meldpunten

Pastorale en Diaconale meldpunten

Voor het melden van: geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden en vragen om bezoek van een predikant, enz.
Ook voor hulp bij boodschappen, tuinklusjes, vervoer naar dokter of ziekenhuis, winkelen, krant voorlezen, enz.
En het plannen van welkomstbezoek voor nieuw ingekomen leden.

Mieke Monster-van Prooijen, Koningshof 10
tel 427248 of 06-38927574
e-mail: meldpunt@levensbron.nl

Willem te Lintel Hekkert, Stevinstraat 19
tel. 426020 of 06-2934 1248
e-mail: meldpunt@levensbron.nl

Als Diaconie ondersteunen we de Stichting Present Ridderkerk al enige jaren financieel met terugkerende bijdragen. Komend jaar zullen we er ook voor collecteren. De Diaconie heeft St. Present nu gevraagd hoe wij als Levensbron inwoners van Ridderkerk kunnen helpen met praktische hulp. Wij kregen onderstaand bericht dat we zowel in de Toekomst als op de website van de Levensbron plaatsen.

Met vriendelijke groeten, Dirk de Klerk 

Stichting Present Ridderkerk
Omzien naar elkaar, ook naar de mensen buiten de kerk. Het geloof handen en voeten geven. Een ander helpen met uw talenten, verschil maken in Ridderkerk en wanneer u tijd heeft. Dat kan bij Stichting Present Ridderkerk!
Groepen vrijwilligers die eenmalig iets voor een ander willen doen matchen wij met iemand die hulp nodig heeft. Wij werken samen met maatschappelijke organisaties in Ridderkerk, zodat hulp op de juiste plek komt. Bijvoorbeeld in situaties waar een alleenstaande moeder met een klein kindje op een kale betonvloer woont en geen geld heeft voor vloerbedekking. Vrijwilligers kunnen via Present dit gezin helpen met het leggen van een vloerbedekking. Of een oudere meneer waarbij het vanwege gezondheidsproblemen niet lukt om zijn tuin bij te houden en de tuin overwoekert. Als er ook geen familie of vrienden zijn die kunnen helpen, dan kan Present ingeschakeld worden.
In Coronatijd zijn er Houd-vol-pakketten uitgedeeld, kinderen hebben vrolijke stoepkrijttekeningen gemaakt bij verzorgingstehuizen en er is individuele hulp opgezet voor wie tijdelijk een boodschappenhulp nodig had. Zomaar een aantal voorbeelden van wat we bij Stichting Present doen.
Daarnaast hebben wij een flexpool voor mensen die wat vaker hulp willen bieden. Ook hebben we een Operationeel Team. Dat zijn groepenbegeleiders die een project opstarten en afsluiten. Corrie Kocks, voor velen van u een bekend gezicht, is één van onze groepenbegeleiders. Als u meer wilt weten over Present, kijk dan op de website www.presentridderkerk.nl of neem contact op met Corrie.
Bent u al helemaal enthousiast geworden om u een keer in te zetten via Present? Meld u dan aan op onze website www.presentridderkerk.nl

Vriendelijke groet,
Jojanne van Duinen
Coördinator Present Ridderkerk
06-13023094
Werkdagen: dinsdag en donderdag