Maandblad – De Ontmoeting

Ieder maand ontvangen de gemeenteleden van de “Levensbron” het blad De Ontmoeting.

Het doel van de uitgaven is het bevorderen van het gemeentezijn door informatie en communicatie. Het blad wordt gratis onder alle gemeenteleden verspreid. De kosten worden gedeeltelijk gedekt uit een eens per jaar gevraagde vrijwillige bijdrage en uit de advertentieopbrengst. De eindverantwoordelijkheid voor de uitgave berust bij de kerkenraad van de “Levensbron”.

De redactie bestaat uit: Hendrik Menses, Arie de Waard, Martin de Keizer, Ellie Lagendijk en Henk Kamperman

De Ontmoeting beschikbaar

De Ontmoeting kan privacy-gevoelige informatie bevatten en is daarom niet langer via deze website online beschikbaar. Voor leden van onze kerk is een digitale versie van De Ontmoeting beschikbaar. Deze kan worden aangevraagd bij de scriba: scribaat@levensbron.nl.
Desgewenst kan de Ontmoeting maandelijks per mail worden toegezonden.