Wie zijn wij en Wat willen wij

LEREN, VIEREN en DIENEN.

DE LEVENSBRON:

een open gemeenschap van mensen
die Gods naam belijden in het hart van ons dorp Ridderkerk
die – jong en oud – vreugde en vragen met elkaar willen delen
zoekend naar vormen om ons geloof te beleven.
Om mensen van nu te ondersteunen, helpen te geloven bij twijfels,
wetend dat het verhaal van God en de mensen
niet oud is maar fonkelnieuw.
We doen dat door

T E  V I E R E N

van zondag tot zondag van feest tot feest
bij woord en water, bij brood en wijn
dat er hoop is en toekomst voor de vierende gemeente
vanwege de woorden en daden van Jezus.

T E  L E R E N

steeds weer opnieuw met het oor op de schriften
het oog op de wereld welke weg mensen kunnen gaan
om zelf overeind te blijven, om anderen overeind te helpen
en te steunen bij vragen en twijfels op weg naar de stad van de vrede

T E  D I E N E N

zorg hebben voor elkaar en zorg voor de samenleving
te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen
kiezend voor wie arm is en geen helper heeft veraf en dichtbij

LEREN, VIEREN en DIENEN

samen als een open en gastvrije gemeente van de Heer
als Gods volk op weg naar morgen.

Overgenomen uit het boek voor ambtsdragers en medewerkers van onze gemeente: MET HET OOG OP MORGEN.