Missie van de Levensbron

Vanuit een persoonlijke geloofsbeleving, verbonden met elkaar in Jezus Christus, zoekend naar de zingeving van ons leven, naar vormen van ons geloof in God en naar de betekenis van zijn Woord, verwachten wij te komen tot een open en gastvrije gemeente. Trachten een thuis te bieden aan allen die daarnaar op zoek zijn.

De basis daarvoor is de lerende, vierende en dienende gemeente (lerende gemeente) met veel pastorale zorg en aandacht voor jong en oud, waarin met onze talenten gericht wordt gewerkt en mensen hun eigen verantwoordelijkheid dragen.

De plaats van haar kerkgebouw is zowel symbolisch als letterlijk midden in de wereld. Bij dat alles geeft zij zich rekenschap van de huidige kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.