Pastorale Raad

Omzien naar elkaar en anderen is een hoofdtaak van elke christelijke gemeente. De grondvorm van deze pastorale opdracht is daarom het onderlinge pastoraat. Als het goed is doen alle gemeenteleden daar op hun manier en plaats aan mee. De Pastorale Raad probeert dit op allerlei manieren te bevorderen. Eén van die manieren krijgt vorm in verschillende gemeentegroepen. Deze richten zich vanuit een minimale organisatie op speciale pastorale aandachtsvelden, zie de voorbeelden hieronder.
Belangrijk in de communicatie is het Pastorale Meldpunt. Dit koppelt alle pastorale en diaconale aandachtspunten aan de mensen die daarvoor zijn aangesteld: predikant, ouderenpastor, pastorale ouderlingen, diakenen en anderen die bezoekwerk doen. Behalve voor eigen vragen kunnen gemeenteleden het Meldpunt ook inschakelen bij gewenste aandacht voor anderen.

Onder de aandacht van de Pastorale Raad vallen o.a.:
– Pastoraal/Diaconaal meldpunt
– Gemeentegroep ziekenbezoek.
– Gemeentegroep groothuisbezoek
– Gemeentegroep ouderenbezoek.
– Bezoek 80e verjaardag
– Bezoek huwelijksjubilea: 12 ½ jaar, 25, 40, 50 60 jaar
– Exitgesprekken met gemeenteleden die hun lidmaatschap opzeggen
– Bloemengroet (Anke Bos, tel. 419446, email: g.bos2@versatel.nl)
– Geboorteroos
– Uitvaartpastoraat
– Bezoek nieuw ingekomen leden
– Voorbereiden van trouwdiensten/doopdiensten
– Catechisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
– Andere kruispunten van het leven zoals bezoek aan: partners/kinderen van mensen met dementie, gemeenteleden in verpleeghuizen buiten Ridderkerk, alleengaanden, etc. zijn nog in de opzetfase.

Voor inlichtingen, suggesties of aanmelding als medewerk(st)er bij één van bovengenoemde aandachtsgebieden kunt u terecht bij de voorzitter van de Pastorale Raad:  Liesbeth Benschop, tel.nr. 0180-431460  Emailadres: pastoraleraad@levensbron.nl