Pastorale Raad

Omzien naar elkaar en anderen is een hoofdtaak van elke christelijke gemeente. De grondvorm van deze pastorale opdracht is daarom het onderlinge pastoraat. Dat krijgt op veel manieren spontaan gestalte in de gemeente.

Meer gestructureerd gebeurt dit vanuit de Pastorale Raad. Hier vindt coördinatie plaats t.b.v. zieken- en ouderenbezoek. Ook wordt aandacht besteed aan huwelijksjubilea en vinden in de kerk bijeenkomsten plaats voor gemeenteleden die onlangs hun 80e verjaardag (of ouder) gevierd hebben.

Een belangrijke plaats neemt het uitvaartpastoraat in. Veel aandacht wordt besteed aan het terzijde staan van de voorganger, het begeleiden van de familie voor, tijden en na de uitvaart en aan het gedachtenismoment tijdens een zondagse kerkdienst. Ook de eeuwigheidszondag wordt op zorgvuldige wijze voorbereid en vorm gegeven.

Spin in het web is het pastoraal meldpunt waarmee men contact kan opnemen wanneer in bovengenoemde gevallen contact gezocht wordt. Ook kan hier een voorgenomen huwelijk of een geboorte gemeld worden. Het pastoraal meldpunt (Willem te Lintel Hekkert of Mieke Monster – van Prooijen) is bereikbaar via het emailadres: meldpunt@levensbron.nl.

Voor inlichtingen, suggesties of aanmelding als bijvoorbeeld ouderenbezoeker of ziekenbezoeker kunt u terecht bij de voorzitter van de Pastorale Raad: Liesbeth Benschop, tel.nr. 06 195 935 28 of emailadres: pastoraleraad@levensbron.nl.