Levensbron

Gezamenlijke kerstnachtdienst 24 december 2022 in de Opstandingskerk, wees welkom!

Al vele jaren gaan mensen op Kerstavond in het nachtelijk duister naar de kerk om de geboorte van Jezus Christus te vieren.
Na 2 jaar de kerstnachtdienst online uitgezonden te hebben wegens het Corona virus, zal op 24 december aanstaande het weer mogelijk zijn naar de kerk te komen om de dienst mee te beleven.
Het thema dat voor deze gezamenlijke dienst is gekozen is: ‘Vrede op aarde?!’
Vrede op aarde is meer dan een onbereikbaar ideaal en meer dan een ster aan de hemel. Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis, in eigen dorp of stad, in de straat. Ieder kan op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door verbinding te zoeken. Dat zal ook in deze kerstnachtdienst vorm krijgen.
Het belooft een mooie, warme dienst te worden. Het koor Sparkling Voices uit Rhoon verleent haar medewerking, zij zingen met en voor ons zowel Nederlandstalige- als Engelse kerstliederen. Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool zal in deze dienst voorgaan.
De collecte is bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland en wordt van harte aanbevolen. Ná de dienst is er voor wie dat wil een glaasje Glühwein en de mogelijkheid om na te praten.
U kunt de kerstnachtdienst meebeleven op 24 december, aanvang 22.30 uur. De kerk is open vanaf 22.00 uur. Ook via de link op de website van de kerk https://opstandingskerkrijsoord.nl/ kunt u de dienst meebeleven of op een later moment nog terugkijken.

De kerstnachtdienstcommissie hoopt u in deze bijzondere gezamenlijke dienst te ontmoeten en wenst u alvast een gezegend Kerstfeest toe.

Levensbron Ridderkerk

Laatste Nieuws

Zondag 4 december; 09.30 uur dienst vanuit de Levensbron 2e Advent
M.m.v. C.G.K. Levensbron
Ook te volgen via
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10063

Voorganger in de dienst:   ds. J. Brederveld

                                                

=============================================================


Kijken of luister bij een kerkdienst!

Maar wilt u ook geven?

Dat kan op meerdere manieren, zoals overmaken via de bank t.n.v. Protestantse Gemeente de Levensbron met daarbij de vermelding van de collecte Kerk – NL85INGB0006412906 en collecte Diaconie – NL87RABO0355438984 of via de App Givt. De collectes staan tevens vermeld in ons maandblad de Toekomst.

Kijken of luister bij een kerkdienst!