Levensbron

Aktie Kerkbalans 2024 De Levensbron

Vanaf zaterdag 13 januari tot 27 januari wordt landelijk de AKTIE KERKBALANS 2024 gehouden.

Zoals u van ons gewend bent, wordt op ieder adres in onze gemeente een envelop afgeleverd met daarin de vraag om het kerkenwerk mogelijk te maken door uw bijdrage. Zolang een juridische fusie nog geen feit is, blijven Gereformeerde Kerk Rijsoord en Protestantse Gemeente de Levensbron ieder hun eigen financiële administratie voeren. Wel proberen wij alvast zoveel mogelijk naar elkaar toe te groeien o.a. door de Aktie Kerkbalans op dezelfde manier te voeren.

Dit jaar vindt u 2 antwoordformulieren in de envelop: één voor de kerk en één voor de diaconie.
De bijdrage voor de kerk is vanaf dit jaar inclusief uw bijdrage voor missie, waar geen aparte bijdrage meer voor wordt gevraagd.
De bijdrage voor de diaconie is vanaf dit jaar inclusief uw bijdrage voor ZWO, waar geen aparte bijdrage meer voor wordt gevraagd.
Zo wordt de verwerking van de bijdragen eenvoudiger.
Daarnaast is er in het computersysteem waarin wij de financiële gegevens van de gemeenten bij de classis moeten aanleveren geen mogelijkheid om missie en zwo apart te verwerken.

In onze beide gemeenten worden deze 2 antwoordformulieren aangehouden.

Een bezwaar van deze opzet kan zijn, dat missie en zwo minder financiële aandacht krijgen. Daarom vragen wij uw extra aandacht hiervoor bij het invullen van uw bijdragen.

Door de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen zijn hoopvolle begrotingen opgesteld voor 2024. Wilt u ons helpen deze zoveel mogelijk te realiseren door uw deelname aan de AKTIE KERKBALANS?
Bij voorbaat dank.

Cora Jongenotter
voorzitter College van Kerkrentmeesters

Bert Vlasblom
voorzitter College van Diakenen

Levensbron app

Per 1 juni 2022 is onze Levensbron App in de lucht. U kunt hem in de Apple App Store of bij Google Play downloaden. Let op dat u de goede App downloadt. In Goes hebben ze ook een Levensbron met een App. U herkent onze App aan hetzelfde logo als deze website.

In de maand juni worden de gegevens verder ingevuld. Er staan werkgroepen in, die met elkaar kunnen appen binnen de groep. Als u een bericht voor de hele kerk wilt delen kan dat ook. Vanessa van der Pligt is de beheerder van de App. Voor technische vragen kunt u bij haar terecht. Als u zich aanmeldt, dan laat zij u toe. Iedere groep heeft een eigen beheerder. Deze kan mensen toelaten tot de bewuste groep.

Ook is er een collectebeheerder. Deze zorgt ervoor, dat het collecterooster in de App komt met de verschillende bankrekeningnummers voor de verschillende doelen. Het is heel makkelijk om via de App te doneren. Mijn ervaring is dat ik vaak geen klein geld meer bij me heb.  Met de App is dat probleem ook opgelost.

Veel gemeentegroepen en leden heeft Vanessa al in de App gezet. Als u zich aanmeldt herkent de App uw emailadres. U wordt dan nog om een wachtwoord en een foto gevraagd. Zodra u dat gedaan hebt krijgt u toestemming.

Het zal duidelijk zijn, dat de App alleen maar goed functioneert als zoveel mogelijk kerkleden de App gebruiken. Dan is het een mooie en veilige manier om met elkaar te communiceren in de Levensbron. We gaan met onze tijd mee!

De Levensbron App is ontwikkeld door Donkey Mobile.

Jan Huisman

Levensbron Ridderkerk