Coronaprotocol / De 10 belangrijkste regels:

  1. U komt alleen naar de kerk als u zich gezond voelt. Bij ziekte of verkoudheid van uzelf of iemand uit uw huishouden blijft u thuis.
  2. U moet zich voor elke kerkdienst aanmelden. Dit kan telefonisch bij Toos Smit, tel. 0629516331 of Rita Stok, tel. 0653750608
  3. U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet. We willen het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
  4. Wij kunnen voorlopig nog geen vervoer per kerkauto aanbieden, dus komt u op eigen gelegenheid.
  5. Kerkgangers moeten 1,5 meter afstand houden.
  6. Bij binnenkomst in de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen. We gebruiken geen garderobe: u legt uw jas naast u op een stoel of bank.
  7. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  8. Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan.
  9. Bij het uitgaan van de kerk verlaten de aanwezigen bank voor bank, van achter naar voor, de kerk.
  10. Er is vooralsnog geen ontmoeting en koffie na afloop van de dienst. U blijft ook niet buiten, voor de kerk, met elkaar praten.